ดูหนังออนไลน์
Business

‘งาน 5 หมื่นตำแหน่ง’ รออยู่ที่ www.ไทยมีงานทำ.com รับฝ่ายผลิตสูงสุด

www.ไทยมีงานทำ.com รวมงานกว่า 5 หมื่นตำแหน่ง จากกว่า 2.6 หมื่นบริษัท รองรับผู้ว่างงาน ฝ่ายผลิตรับสูงสุดเกือบ 1.5 หมื่นตำแหน่ง

หลังจากกระทรวงแรงงาน พัฒนาแพลตฟอร์ม www.ไทยมีงานทำ.com ให้เป็นช่องทางรองรับมาตรการของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และฝึกอบรม ภายใต้โครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาท และมาตรการอื่น ๆ รวมถึงตำแหน่งงานจากการจ้างงานของภาคเอกชน

www.ไทยมีงานทำ.com

ล่าสุด มีประกาศรับสมัครงานผ่าน www.ไทยมีงานทำ.comแล้ว 52,731 ตำแหน่ง กระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย จาก 28,691 หมื่นบริษัท/องค์กร โดยในจำนวนนี้ เป็นการเปิดรับสมัครงานในกรุงเทพ 58% และมีผู้ใช้บริการสมัครงานแล้ว 4,690 ครั้ง

นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภทงานที่ได้รับความนิยม เปิดรับสูงสุดได้แก่ ตำแหน่งงานด้านการผลิต 14,991 ตำแหน่ง, การตลาด/พีอาร์ 8,894 ตำแหน่ง, กลุ่มงานเสื้อผ้า สิ่งทอ ช่างแพทเทิร์น 4,062 ตำแหน่ง, แม่บ้าน พี่เลี้ยง คนสวน รปภ. 3,586 ตำแหน่ง, ช่าง ข่างเทคนิค อิเล็กทรอนิกส์ 3,026 ตำแหน่ง, โลจิสติกส์ ขนส่ง คลังสินค้า 2,842 ตำแหน่ง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในเว็บไซต์ www.ไทยมีงานทำ.com ยังมีการแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับประชาชนที่ต้องการยกระดับ หรือปรับทักษะ ความรู้ ของตัวเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ความเป็นมาของแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ.com พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกลไกความร่วมมือ ระหว่างรัฐและเอกชน ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์ม ที่รวบรวมข้อมูลการจ้างงาน และหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะนำไปสู่การจับคู่ตำแหน่งงานได้ดีขึ้น โดยเป็นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และเป็นหนึ่งในมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งาน

 

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้การกำกับดูแลโดย คณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทาง (Platform) รวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

สำหรับข้อมูลตำแหน่งงานล่าสุด ที่เปิดรับสมัคร สามารถจับคู่ตำแหน่งงาน ตามพื้นที่หรือภูมิลำเนา ที่ประชาชนสนใจ สำหรับงานจ้างชั่วคราวช่วงโควิด และการจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน หรือทักษะที่ประชาชนมีอยู่

พร้อมกันนี้ ระบบจะแนะนำตำแหน่งงาน ที่ใกล้เคียงกับความสามารถของประชาชน รวมทั้งแนะนำหลักสูตรฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่สนใจ หรืองานที่เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนั้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยว ที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่าจะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว จะว่างงานถึง 50,000 คน

www.ไทยมีงานทำ.com

ขณะที่ กรมการจัดหางาน ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.th ขณะเดียวกันยังมี 3 มาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างแรงงานกลุ่มภาคบริการในธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

  • การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม และผู้ที่ต้องการทำงาน ในตำแหน่งใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนที่จะถึงนี้
  • มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ50 ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
  • การจัดทำ แพลตฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด จะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงงาน ด้านบริการและการท่องเที่ยว

อ่านข่าวเพิ่มเติม