Business

เปิดรายละเอียด ‘รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ’ ดึงเงินเข้าประเทศเดือนละ 1,000 ล้าน

เปิดรายละเอียด รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ STV ททท. จัดทำแนวทาง ขั้นตอน ละเอียดยิบ ลดเสี่ยงโควิด หวังดึงเงินเข้าประเทศเดือนละ 1,000 ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ขั้นตอน เปิดรายละเอียด รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทยในระยะแรก เริ่มจาก นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) พร้อมคาดว่าจะส่งผลให้เงินสะพัดในประเทศไทย เดือนละ ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท โดยระบุว่า

เปิดรายละเอียด รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

“มติ ครม. (15 กันยายน 2563) ได้อนุมัติหลักการ แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) เพื่อต้องการนำนักท่องเที่ยว ที่มีศักยภาพ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ที่จะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศโดยรวม

สำหรับคุณสมบัติของนักท่องเที่ยวนั้น จะต้องมาพำนักแบบระยะยาว (Long Stay) ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ที่ประกาศใช้ภายในประเทศไทย และตกลงยินยอมกักตัว ในห้องพัก เป็นเวลา 14 วัน (ALSQ)

นอกจากนี้ ยังต้องมีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถานที่พักอาศัยระยะยาว ภายในประเทศไทย เช่น หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่พัก (AHQ) เป็นต้น

ทั้งนี้ เพจ ไทยคู่ฟ้า ยังได้โหลดคลิป เปิดขั้นตอน แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม (STV) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามนโยบายภายใต้การบริหารงานของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งผลให้ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยอันดับ 1 ของโลก

ท่องเที่ยว

สำหรับการอนุญาตนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ (Special Tourist VISA :STV) จะtกำหนดระยะเวลา 90 วัน ต่ออายุได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ประมาณการว่า นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV จะมีค่าใช้จ่ายในประเทศไทย ประกอบด้วย ค่าประกัน 6,000 บาท, ซื้อสินค้า 27,600 บาท, ค่าพาหนะ 34,800 บาท, ค่าที่พัก 372,000 บาท, บันเทิง 165,600 บาท, อาหารและเครื่องดื่ม 165,600 บาท, เบ็ดเตล็ด 17,664 บาท นำเที่ยว 49,680 บาท และค่าบริการ 20,000 บาท

ในระยะแรก จะเริ่มจาก โควตาผู้เดินทางนำร่อง เที่ยวบินแรก จำนวน 100 คน สัปดาห์ละ 1-3 เที่ยวบิน รับเฉพาะลูกค้าที่ตอบรับ มาตรการ ASQ และ ALSQ มีเป้าหมาย นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV ประมาณ 1,200 คน คาดสร้างรายได้เข้าประเทศ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หรือปีละ 12,000 ล้านบาท

ข้อปฏิบัติ ก่อนเดินทางเข้าประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ มีดังนี้

เดินทาง 01

  • ก่อนเดินทางมาประเทศไทย

นักท่องเที่ยว ต้องแสดงความจำนงในการเดินทางพำนักระยะยาว ผ่านบริษัทตัวแทน จากนั้น ททท. แจ้งบริษัทตัวแทน ประสานนักท่องเที่ยว กรอกใบสมัคร ให้ครบตามข้อที่กำหนด, ททท.ส่งสำเนารายชื่อ ให้กระทรวงการต่างประเทศ, ศบค. และ กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อทราบ

สำหรับ เอกสารที่ผู้ประสงค์เดินทางต้องกรอก ได้แก่ การเลือกสถานที่พัก เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกในกรุง (Alternative State Quarantine : ASQ) หรือ สถานที่กักกันทางเลือก ระดับจังหวัด (Alternative Local Quarantine : ALSQ) 14 วัน จากนั้น เลือกที่พักหลังการกักตัว 14 วัน

กรอกเอกสารประกันค่ารักษาพยาบาล ขณะที่พักในประเทศไทย วงเงินคุ้มครอง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ และแจ้งเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือ เครื่องบินส่วนตัว โดยนักท่องเที่ยวจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เมื่อได้รับการตอบรับ (Confirmation of Enrolment:COE) กระทรวงการต่างประเทศ จะแจ้งไปที่สถานทูตไทย ณ ประเทศต้นทางของผู้เดินทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยว เดินทางไปรับเอกสาร COE และ STV ที่สถานทูต

พร้อมกันนี้ ต้องมีเอกสารยืนยันก่อนการเดินทาง ได้แก่ สำเนาเอกสารการจอง และเอกสารการชำระเงินทั้งหมด, ใบรับรองแพทย์ FIT TO FLY, ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่า ไม่ติดโควิด-19 ไม่เกิดน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เดินทาง 02

  • เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

นักท่องเที่ยว จะเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อผ่านการตรวจไม่พบเชื้อ จะได้รับการรวจลงตรา ประเภท นักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ (STV) อนุญาตให้พำนักระยะยาว 90 วัน เมื่อครบกำหนด สามารรถต่ออายุได้อีก 2 ครั้งๆ ละ 90 วัน โดยนักท่องเที่ยวต้องยื่นคำขอตามแบบ และชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กำหนด (ครั้งละ 2,000 บาท)

เมื่อผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเที่ยวเข้าสู่กระบวนการ ASQ หรือ ALSQ อย่างเคร่งครัด ซึ่งสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะจัดแพคเก็จท่องเที่ยว และรายการช้อปปปิ้งให้นักท่องเที่ยว และหลังจากครบกำหนดการกักตัว 14 วัน จะสามารถออกไปพำนักในสถานที่ที่แจ้งไว้ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม