Business

งัด 3 มาตรการด่วน! เพิ่มการจ้างงาน หลังธุรกิจท่องเที่ยวจ่อตกงานอีก 5 หมื่นคน


“แรงงาน” งัด 3 มาตรการด่วน! ส่งเสริมการจ้างงานสุดฤทธิ์ หลังหลายฝ่ายคาด ธุรกิจท่องเที่ยว เตรียมปลดพนักงานล็อตใหญ่ ตกงาน เพิ่มอีก 5 หมื่นคน

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก รวมถึงการท่องเที่ยวที่ซบเซาลง ซึ่งทำให้หลายภาคส่วนได้คาดการณ์ว่า จะมีแรงงานกลุ่มภาคบริการใน ธุรกิจท่องเที่ยว ตกงาน ถึง 50,000 คน

ธุรกิจท่องเที่ยว ตกงาน

ในเรื่องนี้ กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมแนวทางและมาตรการรองรับปัญหาการว่างงานไว้แล้ว ตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับปัญหาการ ว่างงาน เป็นอย่างมาก

“ขณะนี้ กรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย ได้เตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับแล้ว จำนวน 305,806 อัตรา โดยผู้ที่ต้องการหางานสามารถลงทะเบียนสมัครงานออนไลน์ได้ที่ smartjob.doe.go.thนายสุชาติ กล่าว

 

“3 มาตรการเร่งด่วน”

ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางานยังมี 3 มาตรการเร่งด่วน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ว่างงาน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างแรงงานกลุ่มภาคบริการใน ธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่

การจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2020 ที่รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1,000,000 อัตรา ซึ่งจะมีตำแหน่งงาน ที่รวมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว สำหรับแรงงานที่สนใจทำงานลักษณะเดิม

สำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตำแหน่งใหม่ ยังมีตำแหน่งงานอื่นๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งตำแหน่งงานในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อิสราเอล มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ไว้รองรับ โดยงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563 นี้

มาตรการสนับสนุนการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง 50% ของเงินเดือน ในลักษณะ Co-payment เป็นเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

การจัดทำ Platform ไทยมีงานทำ.com ซึ่งเป็นการหาตำแหน่งงานเชิงรุกทั่วประเทศ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดจะลงพื้นที่พบปะเจ้าของสถานประกอบการ เพื่อขอตำแหน่งงานว่างที่มี ซึ่งจะครอบคลุมถึงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว

fig 29 04 2020 08 33 16

อย่างไรก็ดี กรมการจัดหางาน จะหามาตรการรองรับให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมส่งเสริมการจ้างงานภาคบริการควบคู่ไปกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ ภาคการผลิตและบริการให้ฟื้นตัว เพื่อมิให้เกิดปัญหาไม่มีเงินจ่ายค่าจ้าง-คนงานถูกเลิกจ้าง

ทั้งนี้ ผู้ที่กำลัง ว่างงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ธุรกิจท่องเที่ยว ว่างงาน

ประกันสังคม “ว่างงาน” ทำยังไงดี?

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องเจอกับสถานการณ์การว่างงาน ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม หรือ พนักงานเอกชน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้ ดังนี้

  • กรณีเลิกจ้าง รับสิทธิประโยชน์ทดแทน 70% ภายในระยะเวลา 200 วัน
  • กรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญาจ้าง รับสิทธิประโยชน์ 45% ภายในระยะเวลา 90 วัน
  • กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) รับสิทธิประโยชน์ 62% ภายในระยะเวลา 90 วัน

ผู้ประกันตนที่ได้ใช้สิทธิกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยฯ แต่ในเวลาต่อมามีการลาออก หรือเลิกจ้าง ยังสามารถยื่นขอใช้สิทธิรับเงินกรณี ว่างงาน ได้อย่างต่อเนื่อง ตามสิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง

อ่านข่าวเพิ่มเติม