Business

คาดไม่เกิน 2 เดือนสรุปประมูล ‘ทางด่วนพระราม3ฯ’ 2 สัญญาเจ้าปัญหา

“กทพ.” คาดไม่เกิน 2 เดือนสรุปผลประมูล “ทางด่วนพระราม3ฯ” 2 สัญญาเจ้าปัญหา จะยึดผลประมูลเดิม หรือเปิดประมูลใหม่?

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยถึงโครงการก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม 3-ดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกกรุงเทพมหานครว่า ปัจจุบันการประมูลงานโยธาทางด่วนพระราม3ฯ จำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 ยังมีปัญหา โดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ทางด่วนพระราม 3

สัญญางานโยธาฉบับที่ 1 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลาง เนื่องจากบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD และบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ ร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติของผู้ชนะการประมูล

สัญญางานโยธาฉบับที่ 3 ปัจจุบันอยู่ในการพิจารณาของศาลปกครองกลาง เนื่องจากคณะกรรมการอุทธรณ์ กรมบัญชีกลางได้พิจารณาว่า ผู้ชนะการประมูลสัญญาที่ 3 ขาดคุณสมบัติตามที่ ITD ร้องเรียน ส่งผลให้การทางพิเศษฯ ประกาศยกเลิกผลประมูล

ล่าสุดผู้ชนะการประมูลจึงยื่นศาลปกครองกลางให้คุ้มครองผลประมูล ซึ่งต้องรอติดตามว่าศาลฯ จะพิจารณาว่าอย่างไร

ทางด่วน ภาพจากคมนาคม3

นายสุรเชษฐ์กล่าวต่อว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้ง 2 สัญญา มาจากเงื่อนไขการประมูล (TOR) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ เนื่องจาก TOR เกี่ยวกับประสบการณ์การสร้างสะพานเขียนไว้ไม่ชัดเจน ทำให้เกิดข้อถกเถียงขึ้นมาได้ ซึ่งก็ต้องรอฟังว่า คณะกรรมการอุทธรณ์และศาลฯ จะพิจารณาเรื่องนี้ว่าอย่างไร โดยการทางพิเศษฯ ไม่สามารถก้าวล่วงได้

“คาดว่าภายใน 2 เดือนข้างหน้า ก็จะมีความชัดเจนทั้ง 2 สัญญาว่า จะสรุปผลประมูลตามเดิม หรือยกเลิกการประมูลเดิม แล้วเปิดประมูลใหม่ ซึ่งถ้าเปิดประมูลใหม่ก็ต้องมีการทบทวน TOR ให้รัดกุมมากขึ้น” นายสุรเชษฐ์

S 90054663

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประมูลทางด่วนพระราม3ฯ เมื่อกลางปี 2562 มีผู้ยื่นข้อเสนอด้านราคาต่ำสุดของแต่ละสัญญามีรายะเอียดดังนี้

สัญญาที่ 1 ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร ราคากลาง 6,980 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า CNA ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ไชนา สเตท คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอปอเรชั่น จำกัด, บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) หรือ NWR และ บริษัท เอ. เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 5,897 ล้านบาท

สัญญาที่ 2 ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร ราคากลาง 7,242 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้า CTB ซึ่งประกอบด้วย China Harbour Engineering Company Limited, บริษัท ทิพากร จำกัด และบริษัท บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จำกัด ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 6,440 ล้านบาท

สัญญาที่ 3 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ราคากลาง 6,991 ล้านบาท มีกิจการร่วมค้าไชน่าเรลเวย์-ซีวิล-บุญชัย ซึ่งประกอบด้วย China Railway 11th Bureau Group Corporation, บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด และ บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 6,098 ล้านบาท

สัญญาที่ 4 สะพานขึงระยะทาง 2 กิโลเมตร ราคากลาง 7,944 มีบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK ยื่นข้อเสนอต่ำสุด 6,636 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม