Business

กรมทางหลวงชนบท ตะลุยสร้างสะพานข้ามรถไฟทางคู่ เพิ่มความปลอดภัย!


กรมทางหลวงชนบท หนุนรถไฟทางคู่ เพิ่มความปลอดภัย สร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จ.สุราษฎร์ธานี คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2564

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท(ทช.) กล่าวว่าทางทช.มีถนนในความรับผิดชอบ ที่มีจุดตัดผ่านทางรถไฟกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 153 แห่ง ปัจจุบันปริมาณการจราจรบนถนนมีจำนวนสูงขึ้น ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถไฟชน กับยานพาหนะบ่อยครั้ง ประกอบกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง ทางทช.จึงแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ โดยก่อสร้างเป็นทางต่างระดับในรูปแบบของสะพานข้าม หรือ อุโมงค์ลอดทางรถไฟ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ

รถไฟ1 1

สำหรับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทางทช.ได้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.2007 อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยก่อสร้างทางต่างระดับ เป็นสะพานข้ามทางรถไฟและข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4112 มีความยาว 455.50 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาว 1,269.50 เมตร แนวก่อสร้างสะพานเป็นถนนตัดใหม่โดยการเวนคืนที่ดินบริเวณที่ว่างเปล่า ถนนสาย สฎ.2007 (สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึง บ้านบางใบไม้) มีจุดตัดกับทางรถไฟสายใต้ระหว่างสถานีท่าฉาง กับสถานีคลองไทร บริเวณตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีขบวนรถไฟผ่านจำนวน 40 ขบวนต่อวัน และมีปริมาณการจราจรบนถนนมากถึง 4,777 คันต่อวัน ปัจจุบันโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟดังกล่าว มีความก้าวหน้าแล้วกว่า 71%

ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในส่วนของพื้นสะพานช่วงข้ามเขตทางรถไฟ คาดจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2564 ใช้งบประมาณก่อสร้างรวม 224.091 ล้านบาท

รถไฟ

อย่างไรก็ตาม  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนน ทางหลวงชนบทสาย สฎ. 2007  เพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรบนถนนทางหลวงชนบท รวมทั้งสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ของกระทรวงคมนาคม ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight