Business

‘การบินไทย’ พร้อมบินชาร์เตอร์ไฟลท์ 6 ประเทศ รับต่างชาติเที่ยว ‘ภูเก็ตโมเดล’


“การบินไทย” หนุนนโยบายรัฐ พร้อมบินชาร์เตอร์ไฟลท์รับต่างชาติ 6 ประเทศเข้า “ภูเก็ตโมเดล” ปลาย พ.ย. ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 เริ่มคลี่คลาย

ภูเก็ตโมเดล การบินไทย

บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำ (ชาร์เตอร์ไฟลท์) บินตรงจาก 6 เส้นทางระหว่างประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี อังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง มายังจังหวัด ภูเก็ต โดยแต่ละเส้นทางจะทำการบินประมาณ 2 เที่ยวบินต่อเดือน

ทั้งนี้ การบินไทยพร้อมที่จะเพิ่มเที่ยวบินหากมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทำการบินประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2563 และยังมีแผนที่จะทำการบินตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ภูเก็ต

 

เข้มมาตรฐานสกัดโควิด-19 

ในทุกเที่ยวบิน บริษัทได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในสุขภาพของผู้โดยสารและพนักงานที่ปฏิบัติงานในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการเว้นระยะห่าง (Physical Distancing) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร รวมทั้งการบริการอาหารบนเครื่องบินในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ไปจนถึงขั้นตอนแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดขณะนำผู้โดยสารขึ้น-ลงจากเครื่องบิน รวมทั้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมทั้งคอยสังเกตอาการผู้โดยสารในระหว่างเที่ยวบิน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศยานและทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในบริเวณห้องโดยสารและ ห้องนักบิน โดยการบินไทยเป็นสายการบินแรกของประเทศไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

การบินไทย

นอกจากนี้ รอยัล ออร์คิด ฮอลิเดย์ หรือ ทัวร์เอื้องหลวง ยังเตรียมความพร้อมในการจัดโรงแรมในพื้นที่ที่รัฐกำหนดสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งพร้อมโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต ที่ผ่านการตรวจประเมินสถานกักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine: ASQ ) จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงกลาโหม อาทิ โรงแรมอนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า เป็นต้น

อนึ่ง สมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ของการบินไทย สามารถใช้ไมล์สะสมในอัตราพิเศษที่บริษัทจะกำหนด เพื่อแลกบัตรโดยสารรางวัลสำหรับเดินทางในเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำดังกล่าว

 

ภูเก็ตโมเดล

สำหรับ “ภูเก็ตโมเดล” เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยในพื้นที่จำกัด โดยจะเริ่มบางพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตก่อน เช่น หาดป่าตอง จะปิดพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่เป็นเวลา 14 วัน เมื่ออยู่ครบ จะมีการตรวจเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจไม่พบเชื้อ นักท่องเที่ยวคนนั้นจะสามารถออกจากพื้นที่จำกัด ไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นภายในจังหวัดภูเก็ตได้

แต่หากต้องการจะเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ต้องอยู่ในสถานที่จำกัดอีก 7 วันรวมเป็น 21 วัน และจะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง ก่อนอนุญาตให้ออกไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น ๆ ได้ โดยคาดว่า ภูเก็ตโมเดลจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

fig 31 03 2020 04 54 57

นอกจาก ภูเก็ตโมเดล แล้ว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ยังมีแผนเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งจะใช้ต้นแบบจากภูเก็ตโมเดล เช่น ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ในจังหวัดอุบลราชธานีหรืออุดรธานี, ภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรีและระยอง, ภาคตะวันตกในจังหวัดราชบุรีและเกาญจนบุรี, ภาคใต้ นอกจากภูเก็ตแล้ว อาจเป็นจังหวัดกระบี่หรือสุราษฎร์ธานี ส่วนภาคกลางที่กรุงเทพฯ เป็นต้น

เบื้องต้นคาดว่า จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นราว 2 ล้านคน โดยจะมีระยะเวลา 6 เดือน คือ เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม