Business

จัดเต็มได้อีก ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ เพิ่มวันพักเป็น 10 วัน ช่วยค่าตั๋ว 2,000 บาท


ครม. ไฟเขียว ปรับเกณฑ์โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เพิ่มวันพักจาก 5 วัน เป็น 10 วัน พร้อมช่วยค่าตั๋วเครื่องบินเพิ่มจาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการท่องเที่ยว “เราเที่ยวด้วยกัน” โดยให้เพิ่มวันพักจากเดิม 5 วัน เป็น 10 วัน และช่วยเหลือค่าตั๋วเครื่องบินจากเดิม ไม่เกินคนละ 1,000 บาท เป็นคนละไม่เกิน 2,000 บาท

แจกเงินเที่ยว ๒๐๐๘๒๕

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า การใช้สิทธิลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน พบว่า ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 21.00 น. มีผู้มาลงทะเบียนรวมในโครงการนี้แล้วรวม 4.92 ล้านคน โดยลงทะเบียนสำเร็จ 4.67 ล้านคน มีการจองโรงแรมและจ่ายเงินแล้ว 625,606 ห้อง จากจำนวนสิทธิ์ทั้งหมด 5 ล้านสิทธิ์ คิดเป็นเงิน 1,874.9 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการจองโรงแรมทั้งสิ้น 3,823 แห่ง และมีการเข้าพัก (เช็กอิน) แล้ว 207,243 ห้อง โดยจังหวัดที่มีการเข้าพักมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. ชลบุรี จำนวน 33,960 ห้อง

2. ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 17,371 ห้อง

3. กรุงเทพมหานคร (กทม.) จำนวน 14,148 ห้อง

4. เชียงใหม่ 13,831 ห้อง

5. เพชรบุรี จำนวน 12,063 ห้อง

ขณะที่ มียอดการแจ้งออกจากที่พัก (เช็กเอาต์) แล้ว จำนวน 198,241 ห้อง โดยราคาห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 2,980 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม