Business

เจาะลึกแนวคิด ‘สยามพิวรรธน์’ ต้นแบบโมเดล ธุรกิจค้าปลีกสู่อนาคต


ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน ทุกองค์กร รวมถึง สยามพิวรรธน์ ต้องเร่งที่จะพัฒนา และยกระดับการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และวิถีชีวิตของผู้บริโภค

แม้ “สยามพิวรรธน์” เจ้าของ และผู้บริหาร ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และพันธมิตรเจ้าของโครงการไอคอนสยาม จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยน คือ วิสัยทัศน์ การดำเนินธุรกิจ ที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับคนจำนวนมาก และได้ปลูกฝังเข้าไปอยู่ใน โมเดลธุรกิจ และการดำเนินการทุกๆ วัน ด้วยความเชื่อว่า แนวคิดนี้จะเป็นรูปแบบธุรกิจแห่งอนาคต ที่นำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ECOTOPIA 01

นางชฎาทิพ จูตระกูล หัวเรือใหญ่ผู้ขับเคลื่อนสยามพิวรรธน์ กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์” หมายถึง การพัฒนาสยามอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2502 หนึ่งในปณิธานหลักของบริษัทคือ การพัฒนาโครงการ ให้เป็นรูปแบบธุรกิจเพื่อส่วนรวม ที่สร้างคุณค่าต่อผู้คน ชุมชนสังคม และประเทศชาติ

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “ร่วมกันรังสรรค์” (Co-creation) และ “การสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย” (Creating Shared Values)” ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนจากภูมิปัญญาไทย และความคิดสร้างสรรค์ ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากในสังคมไทย และทั่วประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม สิ่งเหล่านี้ ถูกฝังอยู่ใน ดีเอนเอของธุรกิจ และเป็นสิ่งที่บริษัททำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

K Chadatip
ชฎาทิพ จูตระกูล

“โครงการที่สยามพิวรรธน์ริเริ่ม ปลูกฝังแนวคิดการส่งต่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นวงกว้าง สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ มีการพัฒนา และต่อยอด ให้เกิดความสำเร็จร่วมกัน ไม่ใช่เป็นเพียงการทำกิจกรรมเพียงครั้งคราวแล้วจบไป”

สยามพิวรรธน์ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อที่จะสร้างรูปแบบธุรกิจต่างๆ ของการค้าปลีก ที่ได้มีโอกาสใช้ธุรกิจ และสถานที่ของสยามพิวรรธน์ เป็นเวทีของการนำเสนอสินค้า และบริการในหลากหลายประเภท

ตลอดจนช่วย พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้เรื่องการขาย และการตลาดสมัยใหม่ สร้างกระบวนการในการเรียนรู้การทำธุรกิจและออมเงิน ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหาพันธมิตรจากสถาบันการเงินต่างๆ มาให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ผลักดันให้ Local Hero เติบโตไปสู่การเป็น Global Hero ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก

โครงการที่ “สยามพิวรรธน์” ริเริ่ม เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย 

  • ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT)  พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมผลงาน จากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด

สยามพิวรรธน์ เปิดโครงการไอคอนคราฟต์แห่งแรกที่ชั้น 4 และ ชั้น 5 ไอคอนสยาม บนพื้นที่ 2,500 ตร.ม. ในปี 2561 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด พร้อมเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ในมุมมองใหม่ ลงบนงานหัตถศิลป์

ICONCRAFT

โครงการ ไอคอนคราฟต์  เป็นเสมือนประตูแห่งโอกาส ให้กับช่างฝีมือ และผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 500 ราย ได้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วม จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การตลาด ตลอดจนการจัดการด้านการเงินต่างๆ

หลังจากเปิดได้เพียง 2 ปี ผู้ประกอบการหลายคน สามารถขยายธุรกิจจนได้รับการติดต่อให้ไปวางขายในต่างประเทศได้ ด้วยความสำเร็จมากมายที่เกิดขึ้น สยามพิวรรธน์ จึงได้ขยายโครงการ ไอคอนคราฟต์ ไปที่บริเวณบริเวณชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The creative inspiration platform for Thai craftsmen, to love, enjoy and be proud of modern Thai-ness”  นำเสนอผลงานของสุดยอดช่างฝีมือไทยจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศกว่า 500 แบรนด์ ผ่านการนำเสนอใน 4 ด้าน

Take Pride in Creative Craftsmen

การบอกเล่าของดีของไทย ผ่านความคิดสร้างสรรค์ของดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ ผสมผสานกับองค์ความรู้จากอดีต และพัฒนาต่อยอด ให้เกิดเป็นงานสมัยใหม่ จนเป็นศูนย์กลางงานนวัตศิลป์ และงานคราฟต์ไทยแบบร่วมสมัย ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน

Support Thai Craft Community (Support & Co-Creation)

การสนับสนุน และทำงานร่วมกันกับคอมมูนิตี้คนรักงานคราฟต์ ด้วยการสร้างกระบวนการ ในการเรียนรู้การทำธุรกิจอย่างครบวงจร ให้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงส่งเสริมกลุ่มบุคคลพิเศษ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส จากทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถ หรือนำผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายอีกด้วย

Celebrate Thai Craftsmen Stories (Craft Hero)

เชิดชูความคิดสร้างสรรค์ของสุดยอดช่างศิลป์ ผู้อุทิศทั้งชีวิต เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมท้องถิ่น พร้อมส่งต่อเทคนิคคราฟต์มืออันล้ำค่า ที่สร้างแรงใจ และจุดไฟฝันให้นักออกแบบรุ่นใหม่นำไปต่อยอดงานทำมือไทยให้เท่ ด้วยการบอกเล่าเอกลักษณ์ไทย ในบริบทที่แตกต่าง ต่อยอดสู่การค้าขายในเวทีโลก

Inspired by creative craft product & activity

ส่งต่อแรงบันดาลใจจากยอดฝีมือช่างคราฟต์ไทยด้วย กิจกรรมเวิร์คช้อป และงานอินสตอลเลชั่น (Installation) ที่ให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของงานคราฟต์ และทำงานคราฟต์ด้วยตนเอง

Ecotopia

  • Ecotopia อีโค คอมมูนิตี้ ตอบรับวิถีชีวิตยุคใหม่ (New Normal) ด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และตอบสนองไลฟ์สไตล์อีโคของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการมีสุขภาพดี และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

สยามพิวรรธน์ จึงได้เนรมิตโครงการ Ecotopia เมืองแห่งคนรักษ์โลก ที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” บนชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้กลายเป็น “อีโค คอมมูนิตี้” ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่พร้อมให้ทุกคนมาเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง และสร้างปรากฎการณ์รักษ์โลกไปด้วยกันบนใจกลางเมือง ตอบรับไลฟ์สไตล์ Sustainable Living ในทุกมิติ รวมสินค้าที่ดีต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ มาไว้ด้วยกัน

เป็นพื้นที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมโคครีเอทอย่างสร้างสรรค์ เพื่อโลกเพื่อเรา “Together, We Co-Crate a Better World” รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งปี

พื้นที่ Ecotopia เกิดจากการสร้างสรรค์ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ของผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในสาขาต่างๆ รวม 12 ท่าน ที่ได้ร่วมกันรังสรรค์พื้นที่ของคนรุ่นใหม่ ที่ปรารถนาจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งความสุข ที่เติบโตอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นบนโลก

สร้างสมดุลระหว่างนวัตกรรม และธรรมชาติ รวมทั้งมีโซนที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 300 แบรนด์ ได้นำงานฝีมือ และภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สร้างสรรค์จากวัตถุดิบธรรมชาติ เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน

SookSiam

  • สุขสยาม เวทีสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน

เมืองสุขสยาม เป็นเมืองค้าปลีกรูปแบบใหม่ ณ ชั้น G ไอคอนสยาม ที่เปิดตัวมาภายใต้แนวคิด ‘Co-Creation’ หรือการร่วมรังสรรค์ และ Creating Shared Values หรือการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

เป็นครั้งแรกของวงการค้าปลีกที่ สามารถรวบรวมผู้ประกอบการท้องถิ่น และช่างฝีมือกว่า 3,000 ราย จากทุกจังหวัดทั่วประเทศมานำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย จนเกิดเป็นกลไกของระบบนิเวศทางการค้า (commercial ecosystem) ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สุขสยาม ได้ช่วยต่อยอดการพัฒนาสินค้าของแต่ละชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นเวทีในการเรียนรู้กลไกการค้าปลีกและค้าส่ง สู่ต่างประเทศ การตลาดรูปแบบใหม่ อย่างครบวงจร (Omni Channel) การบริหารจัดการสินค้า โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และผู้ได้รับประโยชน์ในวงกว้าง

ที่ผ่านมาสุขสยามได้ผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กหลายรายประสบความสำเร็จ จนได้มีโอกาสไปทำธุรกิจในต่างประเทศ มีรายได้ที่ดีขึ้นมาก และมีเงินทุนที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไป ลูกหลานยินดีที่จะมาต่อยอดเพื่อสืบสานกิจการของครอบครัวเพราะได้เห็นโอกาสและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงในสุขสยาม

นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้ง สุขสยาม อคาเดมี่ (Sook Siam Academy) สร้างผู้ประกอบการในสุขสยาม ให้เป็นครูถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับผู้ประกอบการรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน

“โครงการเหล่านี้คือเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จของโมเดลธุรกิจ ที่เราเชื่อว่า การร่วมกันรังสรรค์ สร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย คือหัวใจหลักที่จะพัฒนาคน และสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่จะทำให้ทุกคนในสังคมสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” นางชฎาทิพ ปิดท้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม