Business

ผลงานทิ้งทวน ‘เขมทัตต์ พลเดช’ อสมท ครึ่งปีแรก ขาดทุน 1,062 ล้าน รายได้ 684 ล้าน

ครึ่งปีแรก อสมท ขาดทุน 1,062 ล้านบาท รายได้ 684 ล้านบาท ลดลง 28% ก่อน “เขมทัตต์ พลเดช” อำลาตำแหน่ง จับตา ““สิโรตม์ รัตนามหัทธนะ” ขึ้นแท่นรักษาการ กก.ผอ.ใหญ่

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการ ครึ่งปีแรก อสมท ขาดทุน 1,062 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่เฉพาะไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุน 184 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนลดลง โดยคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นถึง 79% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้

เขมทัตต์ พลเดช

สาเหตุหลักของผลประกอบการขาดทุน มาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ภาคธุรกิจ ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายการใช้งบโฆษณา และประชาสัมพันธ์ และในจำนวนดังกล่าว เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 765 ล้านบาท

สำหรับรายได้งวดหกเดือนแรกของ ปี 2563 อสมท มีรายได้จำนวน 684 ล้านบาท ลดลง 28% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำนวน 319 ล้านบาท

นอกจากนี้ นายเขมทัตต์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เนื่องจากอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.อสมท ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง นายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการบริษัท รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เพื่อให้การบริหารงานมีความต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในไตรมาส 2 ปี 2563 จากรายได้ 319 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (BNO) และการให้บริการเช่าช่องสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม (MCOT Satellite Network) 33% ธุรกิจวิทยุ 31% ธุรกิจโทรทัศน์ 28% ธุรกิจดิจิทัล 1% และรายได้อื่นๆ 7% โดยธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

เมื่อแยกผลการดำเนินงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจ พบว่า

  • ธุรกิจโทรทัศน์ มีรายได้ในช่วงหกเดือนแรกจำนวน 201 ล้านบาท ลดลง 37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สองจำนวน 90 ล้านบาท

ล่าสุดช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 เตรียมปรับคอนเซ็ปต์ การนำเสนอรายการ โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาใน 3 เรื่อง คือ 1. Trusted News การนำเสนอรายการข่าวที่รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ 2. Smart Entertainment ความบันเทิงระดับพรีเมี่ยม ดูได้ทั้งครอบครัว และ 3.Live World รายการ Variety Contents โปรแกรมถ่ายทอดสด โดยจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป

  • ธุรกิจวิทยุ มีรายได้ในช่วงหกเดือนแรก 233 ล้านบาท ลดลง 31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สอง จำนวน 98 ล้านบาท

ในไตรมาสที่สอง พบว่า คลื่นวิทยุทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ต่างได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ โควิด-19 ทุกคลื่นวิทยุมีรายได้ลดลง จากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คลื่นลูกทุ่งมหานคร FM 95 MHz ยังมีผลงานโดดเด่น โดยสามารถ ทำรายได้สูงที่สุดในคลื่นวิทยุของ บมจ.อสมท และมีรายได้ลดลงน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา

ส่วนคลื่นวิทยุอื่นๆ เช่น คลื่นความคิด FM 96.5 MHz, Mellow FM 97.5 MHz, Active Radio FM 99 MHz คลื่นข่าว FM 100.5 MHz และคลื่น MET 107 MHz ใช้กลยุทธ์ในการรักษาฐานผู้ฟังและกลุ่มลูกค้าด้วยกิจกรรมการตลาดใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยีสื่อสารผ่านโปรแกรม Zoom การจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้าผู้สนับสนุนรายการและผู้ฟัง

  • ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล (BNO) และให้เช่าช่องรายการบนดาวเทียมในระบบ C-Band มีรายได้ในหกเดือนแรกปี 2563 จำนวน 196 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. รายได้ธุรกิจการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ตามที่ กสทช.มีมติเห็นชอบให้ทดลอง ส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว ซึ่งทำให้ บมจ.อสมท รับรู้รายได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

2. รายได้จากธุรกิจการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่สองปี 2563 จำนวน 105 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

เร่งคัดเลือกกลุ่มทุนพัฒนาที่ดิน 70 รัชดา-พระราม9

สำหรับการพัฒนาที่ดินย่านรัชดา – พระราม 9 (ที่ดิน 50+20 ไร่) อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนด การคัดเลือกผู้ลงทุน และเสนอผลประโยชน์ตอบแทนในการลงทุนให้แก่ บมจ.อสมท ที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2563 ทั้งนี้ราคาที่ดินประเมิน ในพื้นที่ดังกล่าว มีมูลค่า 5,000 ล้านบาท หากมีการพัฒนา ที่น่าสนใจ ก็จะสร้างมูลค่าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ บมจ. อสมท อยู่ระหว่างเร่งพัฒนาและต่อยอดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำเนื้อหารายการที่บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่างๆ ของ อสมท ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมให้บริการ Digital Solution เพิ่มเติมให้แก่ลูกค้า ซึ่งเตรียมเปิดตัวให้บริการในไตรมาสที่สามของปี 2563

นายเขมทัตต์ กล่าวว่า สิ่งที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ อสมท ในเร็วๆ นี้คือ การเพิ่มขีดความสามารถของ อสมท ในด้านธุรกิจดิจิทัล มากขึ้น โดย อสมท ในทศวรรษใหม่จะต้องเป็นองค์กร ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งในด้านคอนเทนต์, ความบันเทิง และธุรกิจ ผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุค New Normal

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo