Business

‘โสมาภา-สกาย ไอซีที’ ชนะประมูลระบบคัดกรองผู้โดยสาร ‘สนามบิน ทอท.’


“โสมาภา-สกาย ไอซีที” ชนะประมูลสัมปทาน 5 ปี ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสาร “สนามบิน ทอท.” วงเงิน 1.7 หมื่นล้าน

รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่ง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ทอท. ได้ประกาศผลการประกวดราคา จ้างให้บริการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) และประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (PNR) ราคากลาง 18,784 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนราคากลางอยู่ที่ 31 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยวบิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทอท. ได้ออกประกาศเชิญชวนเอกชนให้มาร่วมประมูลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ปรากฎว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ คอนซอร์เตียมโส-สกาย ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยเสนอราคาต่อหัวอยู่ที่ 30.50 บาทต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยวบิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,272,659,624 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอื่นๆ ต่ำกว่าราคากลาง ประมาณ 1,512 ล้านบาท ขณะที่ต้นทุนราคากลางต่อหัวต่ำกว่าราคากลางหัวละ 0.50 บาท ต่อผู้โดยสาร 1 คนต่อเที่ยวบิน

ทอท. สนามบิน โสมาภา

รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ ทอท. เคยประกาศยกเลิกการประมูลโครงการดังกล่าวมาแล้ว 1 ครั้ง  หลังจากที่เปิดประกวดราคาโครงการไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 และเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม แต่ปรากฏว่า มีเอกชนมายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว แม้ว่าจะมีการซื้อซองเอกสารประกวดราคาจำนวนมาก ประกอบดับผู้ที่ยื่นเสนอราคาเพียง 1 รายดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจาก ทอท. ด้วย ทำให้ต้องเปิดประมูลใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา และได้ตัวผู้ชนะการประมูลในที่สุด

สำหรับระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า มีกำหนดระยะเวลาติดตั้งและทดลองระบบให้ใช้งานได้ภายใน 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ระยะเวลาให้บริการ 5 ปี หลังจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบงานและมีหนังสือแจ้งให้เริ่มการให้บริการ

47309 0

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า APPS ของสนามบินที่อยู่ภายใต้การดูแลของ ทอท. สามารถให้บริการรับข้อมูลผู้โดยสาร ผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน และเที่ยวบินจากสายการบิน หรือตัวแทนอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีท่าอากาศยานต้นทาง และท่าอากาศยานปลายทาง หรือท่าอากาศยานแวะผ่านในประเทศไทย รวมถึงการให้บริการแจ้งตอบกลับการอนุญาตให้เดินทางเข้าและออกประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ทอท. ได้ว่าจ้าง กลุ่ม 2S CONSORTIUM ประกอบด้วย บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ให้บริการระบบข้อมูลตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS) อายุสัญญา 5 ปี เริ่มสัญญาตั้งแต่ปี 2558 และกำลังจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม