ดูหนังออนไลน์
Business

‘การบินไทย ไทยสมายล์’ คว้ามาตรฐาน SHA สายการบินแรกของประเทศ

“การบินไทย ไทยสมายล์” ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA สายการบินแรกของประเทศ จากการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย สำหรับการป้องกันโควิด-19

นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด เปิดเผยว่า การบินไทย ไทยสมายล์ ได้รับมอบ ตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration: SHA) จาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การบินไทย ไทยสมายล์

ทั้งนี้ การบินไทย และสายการบินไทยสมายล์ มีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ที่มีการมอบตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ให้กับสายการบิน ที่ผ่านการประเมิน ในประเภทยานพาหนะ โดยการบินไทย และไทยสมายล์ เป็นสายการบินแรกของประเทศไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA

การได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจาก ช่วงที่มีการระบาดโควิด-19 การบินไทย และไทยสมายล์ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ในสุขภาพของผู้โดยสาร และพนักงานที่ปฏิบัติงาน ในการให้บริการผู้โดยสาร ด้วยการทำ Physical Distancing หรือ มาตรการเว้นระยะห่าง ตั้งแต่ขั้นตอน Check-in การตรวจรับบัตรโดยสาร รวมทั้ง การบริการอาหารบนเครื่องบิน ในรูปแบบอาหารกล่อง เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

นอกจากนี้ ยังรวมไปจนถึง ขั้นตอนแบบเว้นระยะห่าง เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ขณะนำผู้โดยสารขึ้น-ลง จากเครื่องบิน รวมทั้งให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด ขณะปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบิน อาทิ สวมชุดป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ

พร้อมกันนี้ ยังคอยสังเกตอาการผู้โดยสาร ในระหว่างเที่ยวบิน รวมไปถึง ยังได้ทำการอบพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ ในอากาศยาน และทำความสะอาดแบบ Deep Cleaning ทั้งในบริเวณห้องโดยสาร และห้องนักบิน

1 5

สำหรับ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA) เป็นโครงการความร่วมมือ ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคเอกชน

เป้าหมายของการจัดทำสัญลักษณ์ SHA เพื่อยกระดับ พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัย ด้านสาธารณสุข ผนวกกับ มาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพ ทำให้นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย และการท่องเที่ยวของไทย

ขณะเดียวกัน ยังสอดคล้องกับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ที่ต้องการฟื้นฟู ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยเร็ว เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน และการหมุนเวียนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ

ทั้งนี้ จะใช้เกณฑ์มาตรฐาน SHA เข้าตรวจประเมิน มาตรฐานการให้บริการ ของผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 10 ประเภทกิจการ อาทิ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว ศูนย์การค้า ยานพาหนะ เป็นต้น

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการ ลงทะเบียนร่วมโครงการ มาตรฐาน SHA แล้วกว่า 10,755 ราย และผ่านการประเมินแล้วรวม 4,159 ราย โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานประกอบการ หรือ กิจการที่เปิดให้บริการแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) https://thailandsha.tourismthailand.org

ในส่วนของผู้ประกอบการ ที่ปรับปรุงมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข จะได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ซึ่งมี 3 ด้าน คือ ด้านอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด และการดูแลสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม