ดูหนังออนไลน์
Business

ประกันสังคมเผยยื่นใช้สิทธิ์ ‘ว่างงาน’ แล้ว 6 แสนคน คาดปลายปีพุ่งเป็นหลักล้าน

“ประกันสังคม” เผยล่าสุดผู้ประกันตนยื่นใช้สิทธิ์ “ว่างงาน” แล้ว 6 แสนคน คาดปลายปีพุ่งเป็นหลักหลายล้าน สั่งเตรียมสำรองเงิน-เจ้าหน้าที่พร้อม!

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม ผ่านรายการสถานีประกันสังคม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ประกันสังคม ว่างงาน

นางพิศมัยกล่าวว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือพนักงานเอกชนที่มีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ มีแนวโน้มว่างงานสูงขึ้น “อย่างเห็นได้ชัดมาก” โดยการว่างงานปกติมีทั้งหมด 3 กรณี คือ การลาออก การเลิกจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ไม่นับการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ก่อนจะเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด จำนวนผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานมีปริมาณแค่หลักหมื่น แต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา กราฟสูงขึ้นเป็นหลายแสนคนต่อเดือน คาดว่าปลายปีนี้ 2563 เป็นหลักหลายล้าน

การว่างงานปกตินับถึงเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่เกือบ 6 แสนราย หรือคิดเป็น 5% ของผูู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด แต่คาดว่าสิ้นกรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นปี อาจจะเพิ่มแบบก้าวกระโดด เพราะกิจการภายในประเทศไทยเปิดทำงานได้ก็จริง แต่กิจการหลายกิจการที่มีลูกจ้างเป็นจำนวนมากตามนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องรับคำสั่งซื้อสินค้าและส่งออกไปต่างประเทศ แต่ตอนนี้ไม่สามารถดำเนินการได้

ทางสำนักงานฯ จึงเตรียมความพร้อมวินิจฉัยผู้ประกันตนกรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากสถานประกอบการไว้แล้ว โดยเตรียมสำรองเงินกองทุนประกันสังคม เพื่อจ่ายกรณีว่างงาน รวมถึงเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รองรับ เพราะการยื่นขอสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามปกติ ซึ่งต้องยื่น 2 ส่วน คือ ยื่นขอรับเงินกรณีว่างงานกับสำนักงานประกันสังคม และยื่นเป็นผู้ว่างงานกับ กรมการจัดหางาน

เมื่อได้รับสิทธิ์แล้ว ผู้ประกันตนก็ต้องมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ ถ้าเป็นกรณีลาออกก็ให้รายงานตัวประมาณ 3 เดือน แต่ถ้าเป็นกรณีถูกเลิกจ้างก็จะรายงานตัวประมาณ 6 เดือน โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์คือ เว็บไซต์กองทุนประกันสังคมและเว็บไซต์กรมการจัดหางาน

 

จ่ายว่างงานเหตุสุดวิสัยแล้ว 9 แสนราย

สำหรับการจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันของกองทุนประกันสังคมนั้น นางพิศมัยกล่าวว่า ล่าสุดกองทุนฯ จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนไปแล้วประมาณ 9.1 แสนราย คิดเป็น 8% ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนและคิดเป็นวงเงินประมาณ 14,000 กว่าล้านบาท

โดยคาดว่าคงจะไม่มีเพิ่มแล้ว เพราะมาตรการจ่ายเงินกรณีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จะรองกับการว่างงานถึงเดือนสิงหาคม 2563 เท่านั้น โดยขณะนี้การจ่ายเงินเหลือตกค้างอีกไม่กี่ราย

แรงงาน ๒๐๐๘๐๓

“ประกันสังคม” เผย 5 เหตุผลจ่ายเงินสุดวิสัยล่าช้า

สำหรับปัญหาการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา เกิดจาก 5 เหตุผล

1.ตามปกติสำนักงานประกันสังคมรองรับผู้ประกันตนประมาณ 3,000 รายต่อวัน แต่เมื่อมีการจ่ายเงินชดเชยกรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19 ตัวเลขผู้ประกันตนที่มารับบริการเพิ่มขึ้นมา 11 เท่า อยู่ที่ 27,000 รายต่อวัน ทำให้ระบบรองรับไม่ได้เต็มที่ เพราะกรณีเหตุว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ยื่นเข้ามาแบบถล่มทลาย ในช่วง 2 เดือนแรกประมาณแสนราย ยื่นก่อนที่กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้ด้วยซ้ำไป ทำให้อัตรากำลังและระบบคอมพิวเตอร์รอบรับไม่ทันท่วงที แต่ก็ได้แก้ไขปัญหาไปแล้ว

2.กองทุนประกันสังคมไม่ได้จ่ายกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยแบบเหมาจ่าย แต่จ่ายตามจริง ตามวันที่ลูกจ้างว่างงานจริงๆ เพราะฉะนั้นนายจ้างจะต้องยื่นรับรองเข้ามา แต่พบปัญหานายจ้างไม่ได้ยื่นรับรองเข้ามา ลูกจ้างยื่นเข้ามาฝ่ายเดียว ทำให้ไม่สามารถวินิจฉัยได้

3.ต้องพิจารณาว่า ลูกจ้างจ่ายเงินสมทบเงิน 6 เดือนภายใน 15 เดือนย้อนหลังหรือไม่ เพื่อจะได้เกิดสิทธิกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย

4.ต้องพิจารณาค่าจ้างสูงสุด 3 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลัง ซึ่งต้องนำมาคำนวณให้เกิดสิทธิประโยชน์มากที่สุด

5.ต้องตรวจคำสั่งปิดสถานประกอบการของภาครัฐทั้งหมด 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยให้แต่ละกิจการหยุดไม่พร้อมกัน เพราะฉะนั้นต้องตรวจคำสั่งทุกจังหวัด บางจังหวัดมี 30 คำสั่ง ต้องตรวจทุกคำสั่งว่าเป็นกิจการที่รัฐสั่งให้หยุดหรือไม่

ประกันสังคม พิศมัย

เตรียมจ่าย 1.5 หมื่นบาทผู้สมทบไม่ครบ 6 เดือน

นางพิศมัยกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จะจ่ายให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

หลังจากสำนักงานประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็คาดว่าจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ได้ทันที 30,000 กว่าราย ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากระบบประกันสังคมมีข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนกลุ่มนี้อยู่แล้ว

ด้านผู้ประกันตนที่เหลือ สำนักงานประกันสังคม ยังไม่สามารถโอนเงินได้ทันที เพราะลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่เคยเบิกสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากกองทุนประกันสังคมมาก่อน ทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากอยู่ในระบบ สำนักงานฯ จึงจะติดต่อลูกจ้างกลุ่มนี้โดยตรง เพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลบัญชีเงินฝาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม