Business

‘ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์’ ดูแลครบวงจร รับสังคมสูงวัยครองเมือง เปิดจองปลายปีนี้

ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ โครงการที่พักอาศัยครบวงจร สำหรับผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมเปิดให้จองได้ภายในปลายปีนี้ ราคา 1.8-1.9 ล้านบาท ไม่เกิน 1,000 ยูนิต

โครงการ ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ เป็นโครงการของ กรมธนารักษ์ ที่เกิดขึ้นจากแนวคิดการนำ ที่ราชพัสดุ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ โดยประเดิมแห่งแรก ด้วยการนำที่ราชพัสดุแปลงสุขุมวิทสายเก่า ที่ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จำนวน 72 ไร่ ทำเลติดกับ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาจัดสร้าง ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์

ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์

จากจุดเริ่มต้น จนก่อเป็นรูปเป็นร่าง มาจากความร่วมมือของ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มพัฒนาเฟสแรก โครงการศูนย์ที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “โครงการ รามาฯ-ธนารักษ์” เป็นโครงการต้นแบบ ของที่พักอาศัย สำหรับผู้สูงอายุ โดยมี บริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้ออกแบบ

อีกเหตุผลสำหรับการสร้างโครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทย ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งหมายความว่า จะมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี เกิน 20% ของจำนวนประชาการทั้งหมดในปี 2564

กลุ่มประชากรสูงวัย จึงกลายเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมหาศาล จากการเก็บออมเงินมาตลอดชีวิต และพร้อมที่จะจับจ่ายสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการ ขณะที่ในแง่ของภาครัฐเอง การทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพที่ดี ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ย่อมทำให้ภาครัฐประหยัดเงินในการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้อีกมากเช่นกัน

ซีเนียร์ คอมเพล็กซ์

มาดูกันว่า โครงการซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ หรือเรียกง่ายๆ ว่า บ้านสำหรับคนสูงอายุ ที่มีกำลังพร้อมจ่ายเงินซื้อที่พัก ในบั้นปลายชีวิต มีอะไรบ้าง

โครงการดังกล่าว ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักได้แก่

  •  Hospice Zone ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ แบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • Nursing Home Zone พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการการพักฟื้น หรือฟื้นฟูสุขภาพ
  • Senior Housing Zone พื้นที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

1 3

เงื่อนไขของโครงการ ใครมีสิทธิ์จองได้บ้าง มีดังนี้

  • ผู้จองต้องมีอายุ 58 ปีขึ้นไป เพื่อให้สามารถเข้าอยู่ได้เมื่ออายุ 60 ปี ขึ้นไป เนื่องจากโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 โดยได้สิทธิ์เช่าระยะยาว 30 ปีขึ้นไป
  • บุตรหลานสามารถจองซื้อ เพื่อให้สิทธิ์บุพการีเป็นผู้พักอาศัยได้
  • เบื้องต้นอยากให้ผู้สูงอายุอยู่ 1 คนต่อ 1 ยูนิต โดยไม่ต้องมีลูกหลานอยู่ด้วย
  • เน้นผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้

สำหรับแนวคิดในการออกแบบโครงการ ประกอบด้วย

1. ธรรมชาติบำบัด

การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ให้มีความเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้พืชพันธุ์ที่หลากหลาย ทำให้ผู้สูงอายุ รวมไปถึงบุคลากรภายในโครงการ สดชื่นแจ่มใส ทั้งกายและใจ

4

2. สังคมบำบัด

การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง ที่เอื้อต่อการพบปะมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้คน

3. กิจกรรมบำบัด

การออกแบบพื้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพทั้งกายและใจ

4. จิต-ปัญญาบำบัด

จัดเตรียมพื้นที่การภาวนา เอื้อต่อการสร้างภาวะภายในจิตใจที่แจ่มใส

ตัวโครงการ จะประกอบด้วย อาคารพักอาศัยรวมออกแบบภายใต้หลัก universal design มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้ง พื้นที่ส่วนกลางมีคลับเฮาส์ พื้นที่สำหรับการภาวนา สวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ห้องพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมพื้นที่พาณิชยกรรมกำหนดไว้ไม่เกิน 30% ของพื้นที่โครงการ

6

สำหรับตัวอาคาร จะมีขนาดความสูง 8 ชั้น 8 อาคาร จำนวนไม่น้อยกว่า 921 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ราคาขาย 1.8-1.9 ล้านบาท/ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,750 ล้านบาท หากรวมมูลค่าที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ หาก คอนโดมีเนียม สำหรับผู้สูงอายุ ดังกล่าว ประสบความสำเร็จ กรมธนารักษ์ จะพิจารณาเปิดเฟส 2 และ 3 ในเนื้อที่ 40 ไร่ ที่อยู่พื้นที่เดียวกัน เพื่อขยายให้ผู้สูงอายุที่ต้องการที่อยู่อาศัยพร้อมดูแลสุขภาพไปด้วย ได้อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นด้วย

ขณะที่ในเฟส 2 และ 3 นี้ จะเปิดให้ต่างชาติได้สิทธิเช่า ด้วย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ เพราะเป็นการเช่าระยะยาว ไม่ได้ขายสิทธิขาดให้กับต่างชาติ

พร้อมกันนี้ กรมธนารักษ์ ยังกำหนดสร้างโครงการซีเนียร์ คอมเพล็กซ์ บนที่ราชพัสดุ ประมาณ 6 แห่งทั่วประเทศ ราคาห้องละ 1-2 ล้านบาท เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม