ดูหนังออนไลน์
Business

วันนี้ ทอท. ชงบอร์ดเคาะขยายสัญญาดิวตี้ฟรี ‘คิง เพาเวอร์’


วันนี้ (29 ก.ค. 63) ทอท. ชงบอร์ดเคาะขยายสัญญาดิวตี้ฟรี “คิง เพาเวอร์” ออกไป 1 ปี เหตุพิษโควิด-19 ทำส่งมอบพื้นที่อาคารใหม่ล่าช้า

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่ง เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ เกิดปัญหาความล่าช้า เพราะผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้วัสดุและอุปกรณ์บางชิ้นไม่สามารถขนส่งเข้ามาได้

ประเด็นดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทำให้ ทอท. ส่งมอบพื้นที่อาคาร Satellite 1 ให้แก่บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด ล่าช้าตามไปด้วย โดยบริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี เป็นผู้รับสัมปทานโครงการดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ

ดิวตี้ฟรี

นายนิตินัยกล่าวต่อว่า เดิม ทอท. จะเปิดให้คิงเพาเวอร์เข้าปรับปรุงพื้นที่ภายใน Satellite 1 ช่วงเดือนกันยายน 2563 – เมษายน 2564 ใช้เวลาปรับปรุงราว 6 เดือน และให้จ่ายค่าใช้พื้นที่ตามการใช้งานจริง หลังจากนั้นมีระยะเวลาสัมปทาน 10 ปี ในการบริหาร จึงจะเริ่มเก็บค่าเช่าพื้นที่แบบเต็มอัตรา ตามที่คิงเพาเวอร์เสนอมา

แต่ขณะนี้จะจัดเก็บเช่นนั้นไม่ได้ เพราะ ทอท. ที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ คิง เพาเวอร์ เข้าไปปรับปรุงได้

เบื้องต้น ทอท. ประเมินว่า การเปิดให้บริการ Satellite 1 ต้องเลื่อนจากเดือนเมษายน 2564 เป็นเดือนกันยายน 2564 โดย ทอท. ยังประเมินอีกว่า ผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้การเดินทางชะลอตัวลง จึงคาดว่าผู้โดยสารจะกลับมาเดินทางเป็นปกติเทียบกับก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด -19 ในเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้นจึงประเมินว่าอาจจะเลื่อนเปิด Satellite 1 ไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสาร

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ครั้งที่ผ่านมา ทอท. ได้เสนอขอขยายสัญญาดิวตี้ฟรีสุวรรณภูมิ เป็นระยะเวลา 1 ปี จากเดิม 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2574 เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาการเข้าพื้นที่ล่าช้า และสอดคล้องกับกำหนดเปิดให้บริการ Satellite 1

แต่บอร์ดยังไม่ได้อนุมัติ เนื่องจากต้องการให้ ทอท. ไปหารือกับเอกชนคู่สัญญา ในรายละเอียดของการทำสัญญากับร้านค้าแบรนด์เนม และรายย่อยให้แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมบอร์ดพิจารณาได้ในวันนี้ (29 ก.ค. 63)

อ่านข่าวเพิ่มเติม