Business

เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นท่องเที่ยว คาดช่วยดันรายได้ 3.6-6.2 หมื่นล้าน!


เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นท่องเที่ยว ” Krungthai COMPASS” คาดดันรายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 – 6.2 หมื่นล้านบาท มองยังชดเชยรายได้ท่องเที่ยวจากต่างชาติไม่ได้

ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ประเมิน “โควิด” กระทบการท่องเที่ยวอย่างหนัก คาดว่า ช่วงครึ่งปีหลัง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจหดตัวมากกว่า -94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือมีไม่ถึง 1.2 ล้านคน ซึ่งอาจจะทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงครึ่งปีหลังหายไปมากกว่า 9.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ประเมินว่า มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 – 6.2 หมื่นล้านบาท

แม้รายได้ท่องเที่ยวจากผู้ใช้สิทธิ “เราเที่ยว ด้วยกัน” จะไม่สามารถชดเชยรายได้ต่างชาติที่หายไปในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ อย่าง กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี ได้ แต่สามารถชดเชยรายได้ต่างชาติที่หายไปในจังหวัดที่คนไทยนิยมท่องเที่ยว และมีรายได้จากต่างชาติไม่มากได้ อย่าง นครราชสีมา เพชรบุรี เป็นต้น

เราเที่ยวด้วยกัน

รายได้จากการท่องเที่ยว ถือเป็นรายได้หลักของเศรษฐกิจไทย โดยในปี 2562 มีสัดส่วนถึง 16% ของ GDP โดยเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ 10% ของ GDP ซึ่งคิดเป็น 61% จากรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมด ขณะที่ในปี 2563 นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถมาเที่ยวไทยได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ KrungthaiCOMPASS ประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะหดตัวถึง 80% หรือมีจำนวน 8.1 ล้านคน ซึ่งลดลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 39.8 ล้านคน

ในภาวะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงเช่นนี้ ทางการไทยมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยว ด้วยกัน” ดังนี้

เราเที่ยวด้วยกัน

“เราเที่ยว ด้วยกัน” สามารถกระตุ้นรายได้ท่องเที่ยวไทยได้ 3.6-6.2 หมื่นล้านบาท

KrungthaiCOMPASSได้ประเมินเม็ดเงินท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ “เราเที่ยว ด้วยกัน” โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 – BaseCase คนใช้จ่ายค่าที่พักตามปกติ : KrungthaiCOMPASS ประเมินว่า หากไม่รวมค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผลของมาตรการ “เราเที่ยว ด้วยกัน” จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจบริการท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 3.55 หมื่นล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านที่พักที่มูลค่า 1.13 หมื่นล้านบาท

เราเที่ยวด้วยกัน

กรณีที่ 2 –BestCase คนจ่ายค่าที่พักแพงสุดเท่าที่จะได้รับส่วนลดจากมาตรการ (ต้องจ่ายค่าห้องพัก 7,500 ต่อคืน จึงจะได้ส่วนลดเต็มอัตราที่ 3,000 บาทต่อคืน) : ในกรณีนี้ Krungthai COMPASS ประเมินว่า หากไม่รวมค่าใช้จ่ายของการเดินทางด้วยเครื่องบิน ผลของมาตรการ “เราเที่ยว ด้วยกัน” จะก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดไปยังธุรกิจบริการท่องเที่ยวมูลค่าประมาณ 6.17 หมื่นล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายด้านที่พักที่มูลค่า 3.75 หมื่นล้านบาท

เราเที่ยวด้วยกัน

แม้ภาพรวมจะกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ได้มาก แต่ก็ทำให้การท่องเที่ยวบางจังหวัดฟื้นตัวได้

ภาพรวมจะชดเชยรายได้ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่หายไปได้เพียง 3.7 – 6.4% แม้เราประเมินว่า มาตรการอุดหนุนการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3.6 – 6.2 หมื่นล้านบาท แต่หากเทียบกับรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะหายไปกว่า 9.5 แสนล้านบาทในช่วงครึ่งปีหลัง ก็จะเห็นได้ว่ามาตรการของรัฐสามารถชดเชยรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้เพียง 3.7-6.4% เท่านั้น

แม้เป็นจังหวัดที่คนไทยจะนิยมไป แต่หากมีรายได้จาก นักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นหลัก “เราเที่ยวด้วยกัน” ก็สามารถทดแทนรายได้ที่หายไปได้เพียงเล็กน้อย จากผลสำรวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยปี 2562 แสดงถึงจังหวัดท่องเที่ยวที่คนไทยไปพักแรม 10 อันดับแรก

ซึ่งน่าจะเป็นจังหวัดที่คนไปเที่ยวโดยใช้สิทธิจาก “เราเที่ยวด้วยกัน” เช่นกัน อย่างไรก็ดี แม้ว่าคนไทยจะไปเที่ยวจังหวัดดังกล่าวเพิ่มขึ้น แต่หากรายได้หลักของการท่องเที่ยวจังหวัดนั้น คือ ชาวต่างชาติ เช่น ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ เป็นต้น รายได้จากคนไทยก็ทดแทนรายได้จากต่างชาติที่หายไปได้ไม่มากนัก

EconomyResourcesDownload 579Research Note 20 07 63 008

ตัวอย่างจังหวัดในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ (กลุ่มจังหวัดที่ 1 ในรูปที่ 5) ซึ่งมีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในสัดส่วนที่สูงถึง 40-89% แม้คนไทยที่ได้รับสิทธิจาก “เราเที่ยวด้วยกัน” จะไปเที่ยวจังหวัดเหล่านี้ตามผลสำรวจ แต่ก็ชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้เพียง 0.5-9%เท่านั้น

ส่วนกลุ่มจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยไม่ได้นิยมไปอย่างเช่น กระบี่ พังงา “เราเที่ยว ด้วยกัน” ก็ไม่น่าจะชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปจำนวนมากได้เช่นกัน

Krungthai COMPASS ประเมินว่า ผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดดังกล่าวจากโครงการ “เราเที่ยว ด้วยกัน” จะสามารถชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้กว่า 30% หรือ ทดแทนได้ทั้งหมด อย่างในกรณีของจังหวัดนครราชสีมา และเพชรบุรี ในขณะที่จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 14 – 33% ได้แก่ อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง นักท่องเที่ยวจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน น่าจะชดเชยรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปได้ที่ราว 11.5 – 64.0%

แม้ “เราเที่ยว ด้วยกัน” จะไม่สามารถชดเชยรายได้ท่องเที่ยวจากต่างชาติที่หายไปได้ แต่ก็ทำให้ภาคท่องเที่ยวมีรายรับเพิ่มขึ้นบ้าง และทำให้บางจังหวัดกลับมาคึกคักเหมือนเดิมได้ ซึ่งรายรับที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีมาตรการ อาจพอทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถอยู่รอดได้นานขึ้น จนถึงเวลาที่ต่างชาติสามารถกลับมาเที่ยวไทยได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม