Business

ล่าสุด ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ โอน 3,000 บาทครบหมดแล้ว แนะคนไม่ได้ ทำไงต่อดี?


ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้รับโอนเงินเยียวยาไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,000 บาทเรียบร้อยแล้ว โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิสก์ (e-Money) เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

แต่ผู้ถือบัตรฯ หลายคนก็ยังมีคำถามคาใจว่า ทำไมถึงยังไม่ได้รับเงิน? เงินโอนครบหมดแล้ว หรือจะทยอยโอนอีก? ซึ่ง The Bangkok Insight มีคำตอบมาให้

ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับโอน 3,000 บาทครบหรือยัง?

ข้อมูลล่าสุด (7 ก.ค. 63) จากศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลขโทรศัพท์ 02 109 2345 เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเยียวยา 3,000 บาทให้ผู้มีสิทธิ์ครบ 1.14 ล้านรายแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการโอนเงินวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เพียงวันเดียว ไม่มีการโอนเงินเพิ่มเติมในวันอื่นๆ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงิน?

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยา 3,000 บาท คือ ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เข้าข่ายดังนี้

1.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง ผู้ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการ หรือพนักงานเอกชน

2.ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ

3.ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาโควิด-19 จากโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ ได้แก่

 • โครงการเราไม่ทิ้งกัน ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งจ่ายครบหมดแล้ว
 • โครงการเยียวยาเกษตรกร จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ซึ่งกำลังจะจ่ายงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้ายระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2563
 • โครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 ประเภท ได้แก่ เด็กที่ได้รับสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 ประเภทนี้กำลังจะได้รับเงินเยียวยา 1,000 บาท จำนวน 3 เดือน รวมแล้ว 3,000 บาทในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

เช็คเงิน 3000 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบเงินเข้าอย่างไร?

1.ตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทย

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน
 • จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
 • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”
 • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ
 • กดปุ่ม “ถอนเงิน
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

2.Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บัตรคนจน

ผู้ถือบัตรฯ สามารถตรวจสอบวงเงินผ่าน ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หมายเลข 02 109 2345

 • ตรวจสอบผ่านระบบอัตโนมัติ สามารถดำเนินการได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสอบผ่านเจ้าหน้าที่ Call Center จะต้องโทรเข้าศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ฯ ในเวลาทำการคือ ช่วงวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น. เท่านั้น

3.ตรวจสอบผ่าน “แอพฯ เป๋าตัง” ถูกยกเลิก

สำหรับการตรวจสอบวงเงินวิธีที่ 3 คือ การผูกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับแอพพลิเคชั่นเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยนั้น ล่าสุดไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว

โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงว่า ปัจจุบันแอพฯ เป๋าตังไม่มีฟังก์ชั่นการผูกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพฯ เพื่อรองรับบริการอื่นเพิ่มเติม

ส่วนแอพฯ จะมีฟังก์ชั่นการผูกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการทำงานระหว่างภาครัฐกับทางธนาคารฯ ในอนาคต

ล่าสุด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ถ้า 3,000 บาทไม่เข้า บัตรคนจน ทำยังไงดี?

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มั่นใจว่าผ่านเกณฑ์ของโครงการฯ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่คัดกรองได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02 273 9020 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม