ดูหนังออนไลน์
Business

อ่านให้ละเอียด ก่อนกดจองแพ็กเกจ ‘เราเที่ยวด้วยกัน – กำลังใจ’

เราเที่ยวด้วยกัน – กำลังใจ กรอบวงเงิน 22, 400 ล้านบาท อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้ละเอียดที่นี่ ก่อนกดจอง ผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

หลังจากรัฐบาล จัดทำมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ผ่านโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ประกอบด้วยแพ็กเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน”และ “กำลังใจ” ล่าสุด 3 หน่วยงานที่จัดทำโครงการดังกล่าว ออกมาเปิดเผยรายละเอียด ดังนี้

เราเที่ยวด้วยกัน กำลังใจ

กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดรายละเอียดครบ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข” ประกอบด้วย แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท และแพ็กเกจกำลังใจ กรอบวงเงิน 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563

  • แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน

เป็นการฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยการสนับสนุนค่าที่พักและ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน

นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40

ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วน ในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน ผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจอง และชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวน ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืน ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนำไปใช้จ่าย หรือถอนเงินสดได้ โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา

เงื่อนไข ต้องเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตาม กฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

447377 e1593827882696

  • แพ็กเกจกำลังใจ

ผู้ได้รับสิทธิ คือ อสม., อสส., และ รพ.สต. ซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละในการทำงานอย่างหนัก และเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้

ภารรัฐ สนับสนุนค่าใช้จ่าย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ไม่เกินคนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทาง 2 วัน 1 คืน

ทั้งนี้ ทั้งสองแพ็กเกจ สามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

  • เวลาลงทะเบียน

สำหรับประชาชนทั่วไป จะเปิดให้ลงทะเบียน แพ็กเกจเราเที่ยวด้วยกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ส่วนแพ็กเกจกำลังใจ จะเปิดให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ส่วน อสม.,อสส., และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ธนาคารสนับสนุนแพลตฟอร์มลงทะเบียน – ชำระเงิน

ด้านธนาคาร โดย ธนาคารกรุงไทย จะให้การสนับสนุน มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

447376 e1593827893295

ในครั้งนี้ แพ็กเกจ เราเที่ยวด้วยกัน และ กำลังใจ ธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียน และการชำระเงินแบบดิจิทัลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชน กับ ผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

  • ใครได้รับสิทธิบ้าง

กระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กำหนดคุณสมบัติของประชาชนที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ ดังนี้

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

2. มีบัตรประชาชน

3. มีโทรศัพท์มือถือ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

4. ต้องใช้สิทธิในจังหวัด ที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

5. ควรเตรียมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง มาเตรียมไว้

อ่านข่าวเพิ่มเติม