Business

‘จักรกฤศฏิ์’ ลาออก เปิดทาง ‘ชาญศิลป์’ ผงาดรักษาการ ‘ดีดีการบินไทย’


“จักรกฤศฏิ์” ลาออก เปิดเทาง “ชาญศิลป์” อดีตซีอีโอ ปตท. ผงาดรักษาการ “ดีดีการบินไทย”

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร

วันนี้ (1 ก.ค. 63) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทครั้งพิเศษที่ 13/2563 โดยมี พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมดังกล่าว บอร์ดบริษัทมีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ของนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัท และแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (2 ก.ค. 63) เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม