ดูหนังออนไลน์
Business

‘นีลเส็น’ เผยอานิสงส์โควิด คนฟังวิทยุ ‘เพิ่ม’ ช่วงทำงานที่บ้าน กักตัว

คนฟังวิทยุเพิ่ม ช่วงทำงานที่บ้าน นีลเส็น เผยการรับฟังสื่อวิทยุ ฟังจากที่บ้านเพิ่ม 18% ฟังในรถลดลง 1% ใช้เวลาฟังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเกือบชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ที่ประชาชนทำงาน และใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น ทำให้สถานที่ ระยะเวลา และอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับชมสื่อ มีการเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงสื่อวิทยุ ที่พบว่า คนฟังวิทยุเพิ่ม ช่วงทำงานที่บ้าน

คนฟังวิทยุเพิ่ม ช่วงทำงานที่บ้าน

อารอน ริกบี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นีลเส็น มีเดีย ประเทศไทย เผยข้อมูลจาก รายงานการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับฟังสื่อวิทยุของคนไทย ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่างผู้ฟังวิทยุจำนวน 1,650 คน อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป เผยให้เห็นถึงจำนวนผู้ฟัง และเวลาในการรับฟังสื่อวิทยุ ที่เพิ่มมากขึ้นเกือบชั่วโมง เมื่อเทียบระหว่าง เดือนมกราคม และ เมษายน 2563

ทั้งนี้พบว่า คนฟังวิทยุเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 14 ชั่วโมง 16 นาทีต่อสัปดาห์ เพิ่มขึ้นมาเป็น 15 ชั่วโมง 2 นาทีต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ ยังพบว่า จำนวนของผู้ฟังโดยเฉลี่ยต่อสถานีในเดือนเมษายน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 21% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2562

จากสถานการณ์การระบาดที่เกิดขึ้น คนฟังวิทยุเพิ่ม ช่วงทำงานที่บ้าน โดยรับฟังจากที่บ้านเพิ่มสูงขึ้น 18% และการฟังจากในรถลดลง 1% ในส่วนของอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับฟังวิทยุ ได้เห็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 29% ของการฟังผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ถึงแม้ว่าผู้ฟังวิทยุส่วนมากยังคงนิยมรับฟังจากเครื่องรับวิทยุ โดยมีอัตราการเติบโตที่ 0.4% เมื่อเทียบระหว่างเดือนเมษายน และ มีนาคม

คนฟังวิทยุเพิ่ม ช่วงทำงานที่บ้าน เกือบ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การบริโภคคอนเทนต์สื่อวิทยุที่แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มผู้ฟัง

โปรแกรมเพลงไทย เช่น ป๊อบ ร็อค ฮิปฮอบ และเพลงลูกทุ่ง คือ สองโปรแกรมหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุด ตามมาด้วยโปรแกรมข่าว ข่าวกีฬา และเพลงสากล และถึงแม้ว่าสถานการณ์ โควิด -19 จะดันให้ยอดผู้ฟังในทุกประเภทของโปรแกรมที่กล่าวถึงข้างต้นเพิ่มขึ้น แต่โปรแกรมเพลงสากล และเพลงไทย ได้รับอานิสงค์จากสถานการณ์นี้มากที่สุด โดยมีการเติบโตของยอดผู้ฟังอยู่ที่ 28% และ 20% ตามลำดับ

เมื่อมองลึกลงไปที่โปรไฟล์ของผู้ฟัง จะพบว่า ผู้ฟังหลักของโปรแกรมเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่ง ไทย หรือสากล คือ เพศหญิง ในขณะที่ผู้ฟังหลักของโปรแกรมข่าว ข่าวกีฬาคือเพศชาย ซึ่งโปรแกรมทุกประเภทมียอดผู้ฟังเพิ่มขึ้น ทั้งชาย-หญิง ในอัตราการเติบโตพอ ๆ กันในโปรแกรมนั้น ๆ เมื่อเทียบระหว่างเดือนเมษายน และมีนาคม

ในส่วนของกลุ่มอายุผู้ฟัง เราพบว่าโปรแกรมเพลงลูกทุ่ง และข่าว ข่าวกีฬา ได้รับความสนใจจากผู้ฟังที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ในขณะที่เพลงไทยและเพลงสากลสามารถเข้าถึงผู้ฟังในกลุ่มอายุต่ำกว่า 40 ปีได้ดีกว่า

อย่างไรก็ตามยอดผู้ชมที่เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ของแต่ละโปรแกรม พบว่ามีความแตกต่างกัน โดยโปรแกรมเพลงลูกทุ่ง กลุ่มช่วงอายุของผู้ฟังที่มียอดผู้ชมเติบโตสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 10%

ส่วนโปรแกรมข่าว ข่าวกีฬา คือ กลุ่มอายุ 40-49 ปี เพิ่มขึ้น 4% โปรแกรมเพลงไทย คือ กลุ่มอายุ 20-29 เพิ่มขึ้น 23% และโปรแกรมเพลงสากล คือกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นถึง 125% เมื่อเทียบข้อมูลระหว่างเดือนเมษายนและมีนาคม

ยอดผู้ฟังที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง non-prime time

ที่น่าสนใจคือ การทำงานจากที่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนเมษายน ทำให้มี ผู้ฟังวิทยุช่วงทำงานที่บ้าน เพิ่มสูงขึ้นในช่วง non-prime time ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุด ซึ่งในวันธรรมดาจำนวนยอดผู้ฟังวิทยุ เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ในช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 14.30 น. และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 40% ในช่วงเวลา 10.00-11.00 น.

ในส่วนของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วงเวลาที่ยอดผู้ฟังเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อยู่ที่เวลา 8.00 น. ถึง 14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สั้นกว่าวันธรรมดาอยู่ครึ่งชั่วโมง อย่างไรก็ตามช่วง prime time ของทุกวันยังคงอยู่ที่เวลา 16.00 ถึง 17.00 น.

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายอดผู้ฟังวิทยุจะเพิ่มขึ้น เม็ดเงินโฆษณาที่ลงกับสื่อวิทยุ กลับเติบโตสวนทาง เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ สื่อ ช่วงเดือนเมษายน โดยลดลง 21% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนปีที่แล้ว

 

สำหรับเจ้าของสินค้าที่ยังคงลงโฆษณาสื่อวิทยุ และใช้เม็ดเงินโฆษณากับสื่อวิทยุ สูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย แบรนด์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล กลุ่มอาหารเสริม กลุ่มยานยนต์ และหน่วยงานรัฐบาล

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า สื่อวิทยุเป็นอีกสื่อที่ได้ผู้ฟังเพิ่มขึ้น ในช่วงสถานการณ์นี้ และเป็นสื่อที่ผู้ฟังสามารถรับฟังในระหว่างทำงานไปด้วยได้ตลอดวัน จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการและนักการตลาด

สิ่งสำคัญซึ่งเหมือนกับการลงสื่ออื่น ๆ คือ การเลือกลงสื่อในช่วงเวลาและพื้นที่ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าเม็ดเงินโฆษณาที่ลงไปนั้นคุ้มค่าที่สุด

นอกจากนี้ การที่ผู้ฟังรายการวิทยุผ่านมือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพิ่มมากขึ้น ยังทำให้เจ้าของสื่อ สามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม และช่องทางการฟังผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ ให้ใช้งานได้ง่าย มีลูกเล่น และน่าสนใจ รวมถึงสามารถรักษาฐานผู้ฟังที่เพิ่มมากขึ้น จากช่วงสถานการณ์นี้ได้ แม้ผ่านช่วงโควิดไปแล้วก็ตาม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT