Business

ไมเนอร์ ผ่านจุดวิกฤติสุด เห็นสัญญานบวก ธุรกิจเริ่มฟื้น หลังคลายล็อก

ไมเนอร์ ผ่านจุดวิกฤติสุด เริ่มพบสัญญาณบวก หลังไทยและต่างประเทศเริ่มคลายล็อก หวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ – ท่องเที่ยว พลิกสถานการณ์ปลายปีฟื้นตัวชัดเจน

รายงานข่าวจากบริษัุท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ MINT เปิดเผยว่า สถานการณ์ของ ไมเนอร์ ผ่านจุดวิกฤติสุด ไปแล้ว และเห็นสัญญาณการพื้นตัวของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ โฮเทลส์ กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด กลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ จากทิศทางที่หลายประเทศเริ่มมีการเปิดเมือง และกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

MINOR INTERNATIONAL

ทั้งนี้ ในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา เป็นเดือนที่ธุรกิจของบริษัท ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของ โรคโควิด -19 แต่หลังจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคม เมื่อหลายประเทศเริ่มเปิดเมือง และกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ทำให้บริษัทเห็นสัญญาณยอดขายเริ่มฟื้นตัว โดยโรงแรม และบริการการรับประทานอาหารภายในร้านอาหาร และร้านค้าไลฟ์สไตล์ของบริษัทบางแห่งเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ

เมื่อการใช้ชีวิตมีความคลี่คลาย ทำให้บริษัทเห็นสัญญาณยอดขายเริ่มฟื้นตัวมีดีมานด์ทั้งยอดเข้าพักโรงแรม และร้านอาหาร รวมถึงแนวทางการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนการท่องเที่ยว จะเป็นอีกปัจจัยหนุนที่ทำให้ธุรกิจของบริษัทกลับมาฟื้นตัวเร็วขึ้น

เมื่อแยกเป็นกลุ่มธุรกิจ ไมเนอร์ฯ สรุปสถานการณ์แต่ละกลุ่มธุรกิจไว้ ดังนี้

  • กลุ่มไมเนอร์ โฮเทลส์ มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยและรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ทำให้ธุรกิจบางส่วนในทวีปเอเชียและยุโรปของบริษัทกลับมาเปิดดำเนินการ

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าแนวโน้มในเชิงบวกนี้จะมีต่อเนื่องไปในเดือนมิถุนายนและในเดือนกรกฎาคม จากการเปิดให้บริการโรงแรมเพิ่มเติมทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมถึงประเทศไทย

อนันตรา

ในส่วนของโรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรมแรมหลัก (Flagship) ของบริษัทในกรุงเทพฯ ได้ก็ได้กลับมาเปิดให้บริการในปลายเดือนพฤษภาคม รวมถึงโรงแรมในหัวหินกลับมาเปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ส่วนโรงแรมบางแห่งในจังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย พัทยาและขอนแก่น มีกำหนดกลับมาเปิดให้บริการ ในเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม 2563

  • กลุ่มไมเนอร์ ฟู้ด พบว่า ยอดขายโดยรวมทุกสาขาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 จากยอดขายจากการนั่งทานในร้านเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังมีการอนุญาตให้ร้านอาหารและร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการนั่งทานในร้าน รวมทั้งกลุ่มธุรกิจไมเนอร์ ฟู้ด ยังได้รับผลบวก จากธุรกิจเดลิเวอรี่ และ การซื้อกลับบ้านมีการเติบโตสูงมากขึ้น
  • กลุ่มไมเนอร์ ไลฟ์สไตล์ ได้มุ่งเน้นไปที่ช่องทางขายออนไลน์และการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือและน้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นในภาวะปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่มธุรกิจดังกล่าวร้อยละ 98 ของจุดจำหน่ายสินค้าได้กลับมาเปิดให้บริการ มีการขยายตัวของยอดขายต่อร้านเดิมและยอดขายโดยรวมทุกสาขา โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563

เที่ยวปันสุข

สำหรับภาพรวมของธุรกิจทั้ง 3 กลุ่ม คาดว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเริ่มคลี่คลาย และหลายประเทศเริ่มมีมาตรการผ่อนคลาย รวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่จะออกมา จะทำให้ยอดขายของบริษัทฟื้นตัวและปรับตัวดีขึ้น

โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และการจับจ่ายใช้สอย และบริษัทมีนโยบายเร่งด่วน ในการจัดกิจกรรมทางการตลาด และโปรโมชั่นที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในแต่ละประเทศ และตามนโยบายของทางภาครัฐต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตั้งทีมงานบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยมีการนำแผนการดำเนินธุรกิจมาปรับใช้ ในการบริหารจัดการธุรกิจทั่วโลก รวมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ในระหว่างและภายหลังสถานการณ์โรคโควิด -19 ทั้งมาตรการระยะสั้น รวมถึงมาตรการระยะกลางและระยะยาว

พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัวโครงการ “Business Beyond COVID-19” เพื่อให้ธุรกิจในเครือทั้งสามกลุ่มธุรกิจ คือ โรงแรม อาหาร และไลฟ์สไตล์ ปรับตัวรองรับวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal สำหรับธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงของตลาดและสถานการณ์ของคู่แข่งและใช้โอกาสนี้ปรับปรุงโครงสร้างด้านต้นทุนให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจระบบดิจิทัล เพื่อปรุงปรับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว