Business

ขนส่งสาธารณะ ‘รถทัวร์-รถไฟ-เครื่องบิน’ เดินทางข้ามจังหวัด 100%

ไฟเขียว! ระบบขนส่งสาธารณะ “รถไฟ-รถทัวร์-เครื่องบิน” เดินทางข้ามจังหวัด 100% ยกเว้นพื้นที่ยังล็อกดาวน์

เดินทางข้ามจังหวัด

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัด กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้หารือเรื่องการเปิดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ชุดเล็กแล้ว เพื่อให้การให้บริการ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

จากผลการหารือดังกล่าว กระทรวงคมนาคมจึงได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดว่า สามารถเปิดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ 100% ทั้งรถโดยสารสาธารณะ (รถทัวร์) รถไฟทางไกล และเครื่องบิน ยกเว้นจังหวัดที่ยังห้ามการเดินทางเข้าออก เพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนที่เพิ่มขึ้น

โดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมได้ตรวจสอบจังหวัดที่เคยมีมาตรการห้ามเข้าออกจำนวน 19 จังหวัดแล้วพบว่า ในจำนวนนี้ 11-12 จังหวัดได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์แล้ว สามารถเดินทางเข้าออกได้ แต่ทางจังหวัดอาจจะมีมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้โดยสารต้องตรวจสอบ ส่วนอีก 7-8 จังหวัดที่เหลือ กระทรวงคมนาคมกำลังขอข้อมูลเรื่องมาตรการเข้าออก คาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆ นี้

เดินทางข้ามจังหวัด

นายอานนท์กล่าวต่อว่า แม้ ศบค. จะปลดล็อกระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมดแล้ว แต่การให้บริการก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละหน่วยงานด้วย เช่น  รถทัวร์ก็ต้องรอประกาศจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ว่าให้เดินรถได้เมื่อใด รถไฟทางไกลต้องให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งก่อน หรือสายการบินต่างๆ ต้องรอประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ส่วนเรื่องความถี่ในการให้บริการ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละหน่วยงานที่ดูแล

อย่างไรก็ตามในการใช้บริการขนส่งสาธารณะนั้น กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้ง มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการ ,การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการสแกนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อติดตามผู้โดยสารกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19