Business

‘ทอท.’ วางพรมเช็ดเท้าชุบน้ำยาฆ่าไวรัส เข้มสกัดโควิด-19 ในสนามบิน


เมื่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ก็ส่งผลให้การเดินทางทุกโหมดเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

สำหรับการเดินทางทางอากาศ สายการบินภายในประเทศเริ่มทยอยกลับมาให้บริการ โดยสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือ มาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ตั้งแต่เดินเข้าสนามบินต้นทาง อยู่บนเครื่องบิน จนกระทั่งออกจากสนามบินปลายทาง ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้กลายเป็น วิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่ผู้ประกอบการและผู้โดยสารทุกคนต้องปฏิบัติตาม

S 8798483

เข้มความสะอาด 6 สนามบินหลัก

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้ให้บริการสนามบินหลัก 6 แห่งของประเทศไทย ได้แก่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จึงเพิ่มความเข้มงวดของมาตรการกำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความสะอาดภายตามที่ภาครัฐและกระทรวงคมนาคมกำหนด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในสนามบิน

เริ่มจากการเข้า-ออกสนามบินทั้ง 6 แห่ง ซึ่ง ทอท. ได้จำกัดประตูทางเข้า-ออกอาคารผู้โดยสาร รวมทั้งให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในสนามบิน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในสนามบิน และมีมาตรการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายทุกคนใอาคารผู้โดยสาร หากพบว่า มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่มีสิทธิปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่ในท่าอากาศยานได้

S 8798485

วางพรมเช็ดเท้าชุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ-ตั้งเจลแอลกอฮอล์

นอกจากนี้ ทอท. ยังได้กำหนดสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งการเดินและการยืนตามจุดต่างๆ ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในทุกพื้นที่ที่ให้บริการ ทั้งโซนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และมั่นใจในทุกการเดินทาง

สำหรับการทำความสะอาดภายในสนามบิน ทอท. ได้เพิ่มรอบความถี่ในการ ทำความสะอาดทุกพื้นผิวสัมผัสแบบ Deep Cleaning ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องทุกวัน เช่น รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้ เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ตู้กดเงินสด (ATM) สายพานตรวจค้น เป็นต้น รวมทั้ง จัดให้มีพรมเช็ดเท้าชุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ และจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

S 8798490

ผ่อนปรนพกเจลล้างมือขึ้นเครื่อง

นอกจากนี้ ทอท. ได้ผ่อนปรนให้ผู้โดยสารสามารถนำเจลล้างมือติดตัวขึ้นเครื่องบิน หรือเข้าไปในเขตหวงห้ามของสนามบิน ในบรรจุภัณฑ์ที่มีความจุไม่เกิน 350 มิลลิลิตร (12 ออนซ์) ต่อชิ้น รวมกันไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตรตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยบรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นต้องปิดสนิท และมีข้อความระบุปริมาณชัดเจน ซึ่งการผ่อนปรนดังกล่าว จะยังคงดำเนินไปจนกว่ามาตรการของโรคติดเชื้อไวรัส จะสิ้นสุดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข