Business

บิ๊กตู่ยืนกราน! ปัดค้ำประกันเงินกู้ ฟื้นฟูการบินไทย ขอปชช.อย่าเป็นกังวล

นายกฯย้ำยังไม่มีการหารือกัน เรื่องการค้ำประกันเงินกู้ เพื่อนำมาฟื้นฟูการบินไทย ขอประชาชนอย่าเป็นกังวล ยืนยันจะพิจารณาอย่างรอบคอบ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำถึงแผนการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่า ยังไม่มีการหารือกันเรื่องการค้ำประกันเงินกู้ เพื่อนำมาฟื้นฟูตามที่เป็นข่าว ขอประชาชนอย่าเป็นกังวลในเรื่องดังกล่าว

IMG 20200513110337000000

สำหรับแผนการฟื้นฟูจะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายฉบับ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และกระทรวงคมนาคมพิจารณาร่วมกัน ต้องดำเนินการอีกหลายขั้นตอนก่อน ที่จะมีการเห็นชอบในหลักการ เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายกรัฐมนตรี ยืนยันแผนการฟื้นฟูฯ ใหม่จะต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงสหภาพแรงงาน ต้องช่วยเหลือให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถให้บริการต่อไปได้ เพื่อลดผลกระทบต่อการจ้างงาน ด้วย