Business

‘รถไฟฟ้า MRT’ วิ่งเพิ่ม 6 ขบวนช่วงพีค แก้ปัญหาผู้โดยสารรอนาน


“รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน” ปล่อยรถเสริมอีก 6 ขบวน แก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด รอนานช่วงพีค แนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางมากขึ้น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ e1560928089702

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า ตามที่ รฟม. ได้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างในการใช้บริการ (Social Distancing) ป้องกันไวรัสโควิด-19 โดยแบ่งการเข้าระบบของผู้โดยสารเป็น 3 ตอน ได้แก่ ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร, ก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า ทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอคิวเพื่อใช้บริการนานขึ้นนั้น

จากเหตุการณ์ดังกล่าว รฟม. จึงได้จัดขบวนรถเสริมในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จากปกติจะมีขบวนรถให้บริการ 40 ขบวน เพิ่มขึ้นอีก 6 ขบวน และก่อนหน้านี้เคยเพิ่มมาแล้ว 3 ขบวน รวมมีขบวนรถเสริมในระบบเป็น 9 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ทั้งนี้ จะเสริมขบวนในกรณีที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นมาก จะนำขบวนรถเสริมให้บริการที่สถานีนั้นเป็นสถานีแรก โดยไม่จอดรับผู้โดยสารที่สถานีก่อนหน้า

41 2563 3

นายภคพงศ์ กล่าวว่า รฟม. ขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และโปรดให้ความร่วมมือตาม Social Distancing โดยเคร่งครัด