Business

ตรวจรถไฟฟ้าเช้านี้ พบ ‘MRT-แอร์พอร์ตลิงก์’ หนาแน่นบางสถานี ชม ‘BTS’ จัดการดี

“กรมราง” ตรวจความแออัดรถไฟฟ้า พบเช้านี้ “MRT-แอร์พอร์ตลิงก์” หนาแน่นบางสถานี ชม “BTS” จัดการดี พร้อมสั่งเพิ่มมาตรการปล่อยผู้โดยสารเป็นกลุ่มๆ รักษาระยะห่างทางสังคม

S 12640423

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยหลังพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (7 พ.ค.) ว่า หลังจากรัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนล็อกดาวน์ในกิจการบางประเภท ทำให้มีประชาชนเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น จนมีภาพความหนาแน่นในการเดินทางทั้งบริเวณชานชาลาและภายในตัวรถไฟฟ้า ทำให้ไม่สามารถเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จึงมีความเป็นห่วงใยเรื่องความแออัด ซึ่งอาจทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงขึ้นมาอีก จึงมอบหมายให้กรมรางฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อวางแนวทางให้ประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย สบายใจในการเดินทาง

งานนำเสนอ1 Page 02

กรมรางฯ จึงมีหนังสือถึงหน่วยงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้า ประกอบด้วย บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT, บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เรื่องขอความร่วมมือเข้มงวดการดำเนินงานตามนโยบาย Social Distancing กรณีมีจำนวนผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในชั่วโมงเร่งด่วนเช้าและเย็น ก็ให้เพิ่มมาตรการดังต่อไปนี้

1.เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลรักษาสภาพรถ สภาพทาง อุปกรณ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดข้องในการให้บริการ

2.หากมีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในระบบเกินขีดความสามารถในการรองรับจนกระทบต่อ Social Distancing ให้บริหารจัดการด้วยมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยให้เข้าระบบเป็นกลุ่มๆ (Group Release) จำแนกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  • ตอนที่ 1 ก่อนการขึ้น -ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร
  • ตอนที่ 2 ก่อนการผ่าน หน้าประตูกั้นจัดเก็บค่าโดยสาร
  • ตอนที่ 3 ก่อนเข้าสู่ขบวนรถ

3.เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เกี่ยวกับแนวทางการใช้บริการตามข้อ 2. พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติ วางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางเพื่อให้สามารถลดความหนาแน่นและคงการปฏิบัติตาม Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิผล

4.เพิ่มเจ้าหน้าที่หรือสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดยหากมีอุปสรรคขัดข้องในการดำเนินการ ขอความกรุณาแจ้งอธิบดีกรมการขนส่งทางรางทันที

งานนำเสนอ1 Page 05

“สำหรับทาง BTS จากการตรวจสอบเช้านี้ที่สถานีรถไฟฟ้าสยามและสถานีสุขุมวิท มีการบริหารจัดการที่ดี มีเจ้าหน้าที่เทศกิจมาช่วยบริหาร บริการประชาชน ส่วนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ได้รับแจ้งว่ามีความหนาแน่นที่บริเวณสถานีห้วยขวาง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มีความหนาแน่นที่สถานีหัวหมากและลาดกระบัง แต่ผู้ให้บริการทุกรายได้จัดการระบบ Group release โดยมีการจัดระยะห่างการรอแถวใช้บริการตั้งแต่ทางขึ้น – ลง สถานี ชานชาลาสถานีและขึ้นขบวนรถเป็นอย่างดี” นายสรพงศ์กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานบริหารการดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing ซึ่งจะได้มีการตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม กรมรางฯ และหน่วยงานผู้ให้บริการร่วมกันดำเนินการต่อไป