Business

ฝ่ายบริหารการบินไทยเด้ง ‘นนท์ กลินทะ’ พ้นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย

แหล่งข่าวจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆฝ่ายบริหารของการบินไทย ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบินไทย อนุมัติโยกย้าย นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย บริษัท การบินไทย เป็นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  สังกัดสายการพาณิชย์

โดยคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกระทรวงคมนาคม เหตุผลที่ต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีคำสั่งก่อนหน้านี้ว่า หากการบินไทยจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารจะต้องเสนอให้กระทรวงรับทราบด้วย

นนท์

แหล่งข่าว กล่าวว่าเหตุผลที่มีการโยกย้ายนายนนท์ ออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย มีการอ้างว่าสาเหตุที่ทำให้การขายของการบินไทยมีปัญหา เรื่องการสร้างรายได้จากการขาย ซึ่งทำให้การบินไทยมีปัญหาก็มาจากฝ่ายนี้  “เหมือนมีผู้ใหญ่ไม่พอใจการดำเนินงานของนายนนท์ ประกอบกับการอาจจะมีปัญหาความไม่พอใจเป็นการส่วนตัวก็เป็นได้”

หลังจากโยกย้ายนายนนท์ ออกไป ทำให้นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ เข้ามารักษาการแทน

vivat
วิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์

อย่างไรก็ตาม สำหรับการบินไทยเมื่อเร็วๆนี้ ก็ได้มีการโยกย้ายพนักงานสังกัดสายการพาณิชย์ (DN)  ระดับผู้จัดการทั่วไปประจำสำนักงานในต่างประเทศล็อตใหญ่ 41 ตำแหน่งมาแล้ว ประกอบกับมีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้สายการบินทั่วโลกต้องหยุดให้บริการ สนามบินปิดให้บริการ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ในส่วนของการบินไทยจำเป็นต้องมีคำสั่งย้ายพนักงานส่วนนี้เข้ามาประจำสำนักงานใหญ่แทน ที่สำคัญเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight