Business

เลื่อนอีกรอบ!! โรงงานโตโยต้า เกตเวย์ ปิดยาวถึง 23 พ.ค.


โควิดยังพ่นพิษไม่หยุด โตโยต้าเลื่อนเปิดโรงงานเกตเวย์จาก 12 พฤษภาคม เป็น 23 พฤษภาคมนี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศหยุดพักสายการผลิตโรงงานประกอบรถยนต์ โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา จากกำหนดการเดิมจะเปิดการผลิตในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เลื่อนไปเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

โตโยต้า

ก่อนหน้านี้ โตโยต้า ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อหยุดพักการเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการชั่วคราว ในระหว่าง วันที่ 7 เมษายน จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2563

ต่อมา โตโยต้าประกาศขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา จากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ล่าสุด โตโยต้าได้เลื่อนการหยุดเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา ไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ล่าสุดเลื่อนไปถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2563