Business

สนามบินดอนเมืองคึกคัก! ผู้โดยสารแห่ใช้บริการหลังเปิดบินวันแรก


ตั้งแต่เวลา 04.30 น.  วันนี้ (1พ.ค.)  ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้ง แต่ยังคงเข้มงวดในมาตรการคัดกรองผู้โดยสารโดยผู้ที่จะผ่านเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสาร จะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน รวมถึงจำกัดการเปิดใช้งานช่องทางเข้า-ออก อาคารผู้โดยสาร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนี้

ดอนเมือ66
ภาพ : Twitter @masiri_pptv
ดอนเมือ55
ภาพ : Twitter @masiri_pptv

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

  • ชั้น 1 (ขาเข้าระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 1 เท่านั้น สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 1 และ 6
  • ชั้น 3 (ขาออกระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้า – ออก เฉพาะประตู 1 เท่านั้น
  • ผู้ที่ใช้สะพานเชื่อมจากโรงแรมอมารี แอร์พอร์ต สามารถเข้าอาคารผู้โดยสาร ได้เฉพาะที่ ชั้น 1 ประตู 1 เท่านั้น

อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม. เปิดให้บริการ เวลา 04.30 น. – 21.00 น.

  • ชั้น 1 (ขาเข้าภายในประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 15 สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 9 และ 14
  • ชั้น 3 (ขาออกภายในประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 10 และ 14 สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 15

แอร์เอเชีย11

ทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ 7 ชั้น และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม. กำหนดช่องทางการเข้า – ออก

  • ชั้น 1 เปิดทางออกไปยังจุดบริการ TAXI ตั้งแต่เวลา 04.30 น. – 21.00 น.
  • ชั้น 2 เปิดทางเข้า ตั้งแต่เวลา เวลา 04.30 น. – 21.00 น. สำหรับทางออกเปิด 24 ชั่วโมง
  • ชั้น 3 เปิดทางเข้า-ออก ตั้งแต่เวลา 04.30 น. – 21.00 น.
  • ชั้น 4 ปิดใช้งาน

ดอเนมือง

สำหรับผู้ที่ผ่านประตูทางเข้าต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.3 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะแนะนำให้พักรอ และทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง  หากยังตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร

ในกรณีที่เป็นผู้โดยสาร ทดม.จะประสานทางสายการบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ร่วมกันประเมินอาการ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางหรือไม่

ทั้งนี้ ทดม. ได้ปฏิบัติตามประกาศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในสนามบินและอยู่บนเครื่องบิน รวมถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ตั้งแต่การรอเช็คอินตั๋วโดยสาร จนถึงการรอขึ้นเครื่อง ณ ประตูทางออกอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือให้ใช้ประตูทางเข้า-ออกที่กำหนดไว้เท่านั้น

ดอนเมือง1

ทดม.ยังคงเฝ้าระวัง และติดตามข่าวสารตลอดเวลา หากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว และประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดหากพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม.โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดอนเมือง2

บรรยากาศ ผู้โดยสารทยอยมาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง  วันนี้ (1 พ.ค.) เป็นวันแรกที่สายการบินต่างๆ เริ่มกลับมาทำการบินเส้นทางภายในประเทศ หลังหยุดบินชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยเพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร อาทิ ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิทุกทางเข้าออกอาคารผู้โดยสาร การเว้นระยะห่างทั้งระบบ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

รายงานข่าวจากสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เปิดเผยว่า วันนี้ (1 พ.ค.) สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เริ่มกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศอีกครั้ง โดยวันนี้มีเที่ยวบินขาออกจากสนามบินดอนเมืองทั้งหมด 4 เที่ยวบิน ซึ่งให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิง 737-800

แอร์เอเชีย

จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมส่งผลให้สายการบินสามารถขายตั๋วโดยสารได้ 120 ที่นั่ง จากความจุทั้งหมด 189 ที่นั่ง เที่ยวบินแรก กรุงเทพฯ-อุบลราชธานีมีผู้โดยสาร 65 คนและเที่ยวบินที่ 2 กรุงเทพฯ-ขอนแก่น มีผู้โดยสาร 90 คน ด้านราคาตั๋วอยู่ในระดับต้นๆ ไม่ได้แพงมากกว่าปกติ แต่ก็ไม่ได้ทำโปรโมชั่นราคาตั๋วในระดับร้อยบาทแล้ว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight