Business

เปิดเดิน ‘รถไฟชานเมือง’ เพิ่ม 8 ขบวน ลดความหนาแน่นผู้โดยสาร  


เปิดเดิน “รถไฟชานเมือง” เพิ่ม 8 ขบวนตั้งแต่วันนี้ (28 เม.ย.) เป็นต้นไป ลดความหนาแน่นของผู้โดยสาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

นิรุต

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้ประกาศงดเดินขบวนรถชานเมืองเป็นกรณีชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สืบเนื่องจากปัจจุบันมีขบวนรถชานเมืองในเส้นทางสายเหนือ, สายตะวันออก และสายกรุงเทพ – สุพรรณบุรี ที่มีให้บริการเพียง 12 ขบวนต่อวัน ทำให้มีผู้ใช้บริการหนาแน่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนขบวนรถ

ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการโดยสารบนขบวนรถชานเมืองที่หนาแน่นขึ้น และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสาร การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถชานเมือง เป็นการเพิ่มเติม จำนวน 8 ขบวน เริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้

1.ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

– ขบวนรถชานเมืองที่ 317 กรุงเทพ – ลพบุรี

S 10772500

2.ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

– ขบวนรถชานเมืองที่ 318 ลพบุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 339 กรุงเทพ – แก่งคอย

– ขบวนรถชานเมืองที่ 340 แก่งคอย – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 379 กรุงเทพ – หัวตะเข้

– ขบวนรถชานเมืองที่ 380 หัวตะเข้ – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 389 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา

– ขบวนรถชานเมืองที่ 390 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ

สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีรถไฟทุกแห่ง