Business

‘ไวรัส ดิสรัปชั่น’ ขับเคลื่อนธุรกิจพลิกสู้โลกใหม่หลังโควิด

ส่องมุมมอง นักวิชาการการคลาด ชี้โลกจะพลิกสุ๋ความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับนักการตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เท่าทัน

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโลกใหม่หลังไวรัสโควิด-19 ว่า ธุรกิจจะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมาก ธุรกิจที่เน้น Thai Touch หรือธุรกิจการบริการทุกชนิด ที่มีการจับ สัมผัสกัน จะอยู่ยากขึ้น เนื่องจากคนเกิดความกลัวที่จะสัมผัสกัน

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

“Experiential Marketing” หรือประสบการณ์ที่เหล่าค้าปลีกเคยใช้กันมาก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป การเปิดห้างฯ ที่เคยเน้นขนาดใหญ่ๆ ให้คนมาใช้ชีวิตร่วมกันจะเปลี่ยนเป็นเปิดห้างเล็กลง ให้คนมาซื้อสินค้าแล้วก็กลับ ไม่มาใช้ชีวิตในห้างแบบเดิม ดังนั้น นักการตลาดและผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดทั้งระบบ เพราะโควิด-19 จะทำลายล้างทฤษฎีการตลาดเดิม ๆ

ดังนั้น ธุรกิจบริการ อย่างบริการท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะคนจะไม่มาใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนก่อน ร้านกาแฟสตาร์บัคจากที่วางโพสิชั่นเป็นบ้านหลังที่ 3 งานนี้น่าจะต้องคิดหนัก

คอมมู

โลกหลังจากนี้ จะเข้าสู่ยุค “VIRUS DISRUPTION” เห็นได้จาก 2 ปรากกการณ์ใหญ่ๆ คือ

1.คนจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จากคิดแบบสั้นๆ จะเป็นคิดยาวมากขึ้น  เช่น กลุ่มเจนวาย ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ อายุประมาณ 22-38 ปี จากเดิมที่เคยใช้ชีวิตและใช้จ่ายแค่วันนี้จึงไม่มีเงินเก็บ แต่เมื่อเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 ครั้งรุนแรงในชีวิต หลังจบโควิด-19 กลุ่มนี้จะคิดยาวขึ้น มีการวางแผนทางการเงิน การรับประทานอาหารจะไม่ใช่เพื่อสนองความสุข ความสวยงามโชว์โซเชียลมีเดียเหมือนแต่ก่อน แต่จะรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคต

woman 1822459 1280

2.ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่ม จะขายได้น้อยลง การเปิดห้างสรรพสินค้าในลักษณะคอมมูนิตี้มอลล์จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง การรวมกลุ่มจะแพ้การแยกกลุ่ม เพราะคนมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปเนื่องมาจากประสบการณ์โควิด-19

ทั้งนี้ มองว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 น่าจะคลี่คลายได้ราวไตรมาสาม ปีหน้า ซึ่งหลังวิกฤตโควิดในครั้งนี้จะทำให้ผู้ประกอบการค้นพบโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้ยด้วย