Business

อุดหนุนกันหน่อย! ‘มะม่วงน้ำดอกไม้’ ราคาพิเศษ ช่วยเกษตรกร สู้โควิด-19

ช่วยเกษตรกร ! โออาร์ จับมือ ธ.ก.ส. เปิด “พื้นที่ปันสุข” ให้เกษตรกร ขายมะม่วงน้ำดอกไม้ราคาพิเศษที่ ปั๊มปตท. ลดผลกระทบโควิด-19  ชวนประชาชน ร่วมอุดหนุน

“มะม่วงน้ำดอกไม้” เป็นหนึ่งในผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิด-19 เพราะไม่สามารถ ส่งมะม่วงน้ำดอกไม้ไปจำหน่ายในต่างประเทศได้ ทำให้ผลผลิตล้นตลาด บริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) จึงร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) บรรเทาความเดือดร้อน

0X9A0584

โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร จากจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และเชียงใหม่ นำมะม่วงน้ำดอกไม้มาจำหน่ายที่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น หรือ ปั๊มปตท. ที่ร่วมโครงการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้เกษตรกรสวนมะม่วงได้ระบายสินค้า 

อีกทั้งยังทำให้ผู้บริโภค สามารถซื้อมะม่วงเกรดดีในราคาพิเศษ ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ให้ทุกคน สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ด้วยกัน

นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมจัดทำโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ช่วยเหลือเกษตรกรในประเทศ

0X9A0653

เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้เกษตรกรไทยนำผลิตผลทางการเกษตรมาขาย เป็น “มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้” ราคาพิเศษ กล่องละ 150 บาท ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กก. ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 10 แห่ง ในกรุงเทพ และจังหวัดนนทบุรี

เริ่มขายตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08:00 – 15:00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมโครงการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 Contact Center หรือ www.pttor.com

599671