ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดวิธีกดเครื่องคิดเลขคำนวณ ‘บิลค่าไฟ’ หลัง ครม. เห็นชอบมาตรการเยียวยา

เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา กระแส “#ค่าไฟแพง” ดังกระหึ่มไปทั้งโลกออนไลน์ เนื่องจากบิลค่าไฟเดือนล่าสุดของหลายครอบครัวได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก บางบ้านแพงขึ้นถึง 2-3 เท่าตัว โดยกระทรวงพลังงานและ 3 การไฟฟ้าโดนสับเละจากชาวโซเชียลและเหล่าเซเลบหลากหลายวงการว่า เป็นการซ้ำเติมประชาชนที่หยุดอยู่บ้าน เพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายสกัดไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล

เรื่องนี้ร้อนถึงเก้าอี้ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” เจ้ากระทรวงพลังงาน เมื่อเปิดมาวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 จึงได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม ทั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อเคาะมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม และผลักดันจนผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทันทีในวันนี้ (21 เม.ย.)

มาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมในครั้งนี้จะครอบคลุม 22 ล้านครอบครัว คิดเป็นวงเงินรวม 23,688 ล้านบาท โดยมาตรการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ ซึ่งประชาชนก็ต้องพิจารณาว่า ตัวเองเข้าเกณฑ์ใด

กลุ่มที่ 1 ประเภทอัตราค่าไฟ 1.1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ ซึ่งมีประมาณ 10 ล้านครัวเรือน จะช่วยเหลือด้วยการขยายหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้น จากเดิมให้ใช้ไฟฟรีที่ 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย

กลุ่มที่ 2 ประเภทอัตราค่าไฟ 1.2 คือ ผู้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเกินกว่า 5 แอมแปร์ จะช่วยเหลือด้วยการลด “ส่วนต่าง” ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเดือนที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19  โดยสามารถคำนวณส่วนลดแบ่งตามระดับปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 3  ระดับ ดังนี้

-ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้า 500 หน่วย และในเดือนมีนาคมมีการใช้ไฟฟ้า 700 หน่วย ซึ่งเข้าเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะจ่ายค่าไฟฟ้าแค่ 500 หน่วยเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์

-ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 800-3,000 หน่วย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าที่ใช้เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ในอัตรา 50% เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ 500 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ 1,000 หน่วย จะเข้าเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้า 800-3,000 หน่วย

ส่วนต่างหน่วยการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบจากกุมภาพันธ์อยู่ที่ 500 หน่วย เมื่อลด 50% เท่ากับส่วนต่างใช้ไฟเพิ่ม 250 หน่วย จากนั้นนำส่วนต่าง 250 หน่วย รวมกับฐานในเดือนฐานกุมภาพันธ์จำนวน 500 หน่วย เท่ากับเดือนมีนาคมจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 750 หน่วย

-ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าที่ใช้เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ในอัตรา 30% เช่น เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใช้ไฟฟ้า 1,200 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ 3,200 หน่วย ซึ่งเข้าเกณฑ์ผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วย

ส่วนต่างหน่วยใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบจากกุมภาพันธ์อยู่ที่  2,000 หน่วย คิดส่วนลด 30% จาก 2,000 หน่วยคือ 600 หน่วย เท่ากับต้องเสียส่วนเพิ่มค่าไฟที่ 1,400 หน่วย จากนั้นนำ 1,400 หน่วยไปบวกกับฐานการใช้ไฟเดือนกุมภาพันธ์ 1,200 หน่วย เท่ากับต้องจ่ายค่าไฟในเดือนมีนาคม 2,600 หน่วย

มาตรการดังกล่าวทั้ง 2 กลุ่ม จะบังคับใช้ในการคิดค่าไฟฟ้า 3 เดือน คือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยหากมีการจ่ายค่าไฟในบิลเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2563 ไปแล้ว ก็จะมีการนำเงินคืนอัตโนมัติผ่านรอบบิลถัดไปแทน

ก็หวังว่ามาตรการนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระประชาชน ในช่วงที่ต้องเจอกับวิกฤติไวรัสโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ไม่มากก็น้อย…