Business

‘มิตซูบิชิ อีเล็คทริค’ จ่าย 41 ล้าน ชดเชยเลิกจ้างกว่าพันคน


หลังจากเพจเฟซบุ๊ก “หนุ่มสาวโรงงาน” โพสต์ภาพโรงงานแอร์มิตซูบิชิ ในอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี ปลดพนักงาน นับพันคน เนื่องจากโรคไวรัสโควิด-19 ล่าสุดทางมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ได้จ่ายเงินเยียวยาให้พนักงานตามกฎหมาย

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบกรณีเลิกจ้างดังกล่าว พบว่า บริษัทดังกล่าวมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ประกอบกิจการผลิตเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูป และผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ มีลูกจ้างโดยตรง 2,500 คน และมีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงอีก 2,600 คน

มิตซู

การเลิกจ้างครั้งนี้เป็นการเลิกจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจากบริษัทรับเหมาค่าแรง 7 บริษัท จำนวนลูกจ้าง รวม 1,119 คน และให้มีผลทันที โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563

ทั้งนี้ บริษัทแจ้งว่าได้กำหนดจ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 41 ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้าง ทุกรายที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งขณะนี้ลูกจ้างได้รับเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะจ่ายค่าจ้างในวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารลูกจ้างเช่นกัน

ขณะที่ กสร.ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายให้แก่นายจ้างลูกจ้างได้ทราบเรียบร้อยแล้ว

พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยให้ตรวจสอบกับลูกจ้างว่าได้รับค่าจ้างถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทันที รวมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางานในการจัดหางานใหม่ทดแทน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรณีที่ลูกจ้างต้องการฝึกอาชีพ และสำนักงานประกันสังคมในการดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างด้วย