Business

‘ข้าวเปลือกเจ้า’ ตันละ 1.1 หมื่นบาท สูงสุดรอบ 10 ปี ‘พาณิชย์’ ถกหาสมดุลการส่งออก

“ข้าวเปลือกเจ้า” ราคาแตะ 11,000 บาทต่อตัน สูงสุดในรอบ 10 ปี “จุรินทร์” สั่งพาณิชย์ทำแผนร่วมกับเอกชน อย่าส่งออกแบบกระจุกตัว ป้องกันราคาในประเทศพุ่งจนกระทบผู้บริโภค

untitled e1587194788282

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานร่วมหารือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศ ที่บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว่า

กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์ข้าวร่วมกัน ทั้งในส่วนของผู้แทนของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว โรงสี ผู้ประกอบการข้าวถุง และผู้ส่งออก ซึ่งได้รับรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตปี 2562/63 จะมีปริมาณข้าวสารประมาณ  18.8 ล้านตัน และผู้ส่งออกได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการส่งออกในปี 2563 ประมาณ 7.5 ล้านตัน รวมทั้งได้ประเมินตัวเลขการบริโภคและการแปรรูปภายในประมาณ 8 ล้านตัน

สำหรับราคาข้าวเปลือกเจ้า ข้าวสดในช่วงนี้อยู่ที่ 9,500 บาทต่อตัน ข้าวแห้ง ความชื้นมาตรฐาน 15% อยู่ที่ราคา 10,200-11,000 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ตรงกันกับตัวเลขที่เกษตรกรได้รายงาน ส่วนสถานการณ์ข้าวถุง ได้มีผู้ประกอบการข้าวถุงเข้าร่วมโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ซึ่งได้มีการปรับลดราคาข้าวถุงลงมาในช่วงราคา ตั้งแต่ 8-30.5%

ทางด้านการส่งออก ได้มีการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งสมาคมฯ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะส่งออกปีนี้ 7.5 ล้านตัน โดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทำแผนร่วมกันกับผู้ส่งออก เพื่อที่จะให้การส่งออกข้าวมีการกระจายตัวไปในแต่ละช่วงเวลา ไม่ให้ไปกระจุกตัวอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เพราะหากเป็นเช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศและกระทบต่อราคาข้าวสารสำหรับผู้บริโภคได้

ส่งออกข้าว

นอกจากนี้ ได้มีการกำหนดแผนงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ เกษตรกร โรงสี และผู้ส่งออกข้าว ที่ต้องการที่จะให้ประเทศไทยผลิตข้าวในพันธุ์ที่เป็นความต้องการของตลาดโลก เพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ โดยใช้หลักของการตลาดนำการผลิต ซึ่งได้มีการจัดทำแผนร่วมกันแล้ว

ขณะที่การทำตลาดส่งออก จะเดินหน้ารักษาตลาดเดิม และเปิดตลาดใหม่ และทวงคืนตลาดเก่าที่เสียไป เช่น อิรัก แต่ขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกติ ไวรัสโควิด-19 ระบาด จึงต้องหยุดแผนไป หากสถานการณ์ปกติ ก็จะเดินหน้าต่อทันที

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ปี 2563 คาดว่าจะมีการส่งออกข้าว 7.5 ล้านตัน โดยแบ่งการส่งออกเป็นรายไตรมาส โดยไตรมาสแรกควรจะส่งออกได้ 1.8 ล้านตัน แต่ตัวเลขจริง 1.5 ล้านตัน เพราะช่วงแรกเวียดนามขายข้าวราคาถูกออกมามากในช่วงต้นปี แต่พอมีปัญหาโควิด-19 เวียดนามชะลอการส่งออก และอินเดียยังไม่ชะลอรับคำสั่งซื้อ แต่จากนั้นอินเดียได้ชะลอรับออเดอร์ใหม่

ส่วนไตรมาส 2 คาดว่าจะดีขึ้น ส่งออกได้ 2 ล้านตัน ไตรมาส 3 ที่ 2 ล้านตน และไตรมาส 4 อีก 2 ล้านตัน รวมทั้งปี 7.5 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขจริงอาจจะขยับขึ้นเล็กน้อย แต่จะไม่มีปัญหาการขาดแคลนข้าว เพราะผลผลิตข้าวมีเพียงพอ ทั้งการส่งออกและบริโภคในประเทศ