Business

‘รฟม.’ งดเก็บค่าเช่าที่ 2 เดือน เยียวยาร้านค้าในสถานีรถไฟฟ้า

“รฟม.” ออกมาตรการเยียวยาร้านค้าจากพิษโควิด-19 งดเก็บค่าเช่าในสถานีรถไฟฟ้าและลานจอดนาน 2 เดือน กรณีถูกสั่งปิดร้าน ถ้าเปิดได้ แต่ลูกค้าหาย ลดค่าเช่าเหลือ 50% ยาว 4 เดือน

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ e1560928089702

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. ได้ขานรับนโยบายของ รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เห็นชอบในมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดหรือชะลอหรือเลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าเช่าราชพัสดุ ค่าตอบแทนการให้บริการ หรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อบรรเทาภาระให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานนั้น

รฟม. จึงได้มีมาตรการดูแล เยียวยา ให้กับผู้เช่าพื้นที่กับ รฟม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

  1. ผู้เช่าพื้นที่ที่ถูกสั่งปิดตามประกาศของกรุงเทพมหานคร (กทม.) และของรัฐบาล จะได้รับการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์
  2. ผู้เช่าพื้นที่ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติแต่มีผู้ใช้บริการลดลง ให้ลดค่าเช่าพื้นที่ 50% เป็นระยะเวลา 4 เดือน หรือพิจารณาขยายระยะเวลาตามสถานการณ์

S 58327258

มาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่งวดชำระค่าตอบแทนวันที่ 7 และ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และ รฟม. ยังยกเว้นค่าปรับในกรณีผู้เช่าผิดนัดชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมาตรการดังกล่าว ผู้เช่ายังคงต้องชำระค่าสาธารณูปโภคในอัตราปกติ

ทั้งนี้ รฟม. ได้ให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ตามแนวสายทางรถไฟฟ้า MRT ทั้งในสถานีและอาคารจอดรถ อาทิ แผงค้าบริเวณสถานีกำแพงเพชร, พื้นที่อาคารจอดรถ 9 ชั้น สถานีลาดพร้าว,  อาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น สถานีลาดพร้าว, อาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว สถานีรัชดาภิเษก, อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อาคารเชื่อมต่อ สถานีสุขุมวิท เป็นต้น