ดูหนังออนไลน์
Business

‘ดองกิ’ สบช่องโควิด-19 คนแห่ซื้อสินค้า ลุยเปิดซูเปอร์มาร์เก็ต สาขา 2

ดองกิ ทองหล่อ ลุยเปิด “ดอง ดอง ดองกิ” สาขาเดอะ มาร์เก็ต หวังอานิสงส์คนแห่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รับมือไวรัสโควิด-19 ขนสินค้าอาหาร สินค้าจำเป็นจำหน่ายกว่า 13,000 รายการ

16

นาย ชิมานุกิ โยซูเกะ ประธานกรรมการ บริษัท จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากดำเนินการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมาล่วงหน้าหลายเดือน เพื่อเตรียมเปิดให้บริการ ดอง ดอง ดองกิ เดอะ มาร์เก็ต ตามแผนงานภายในไตรมาสแรกของปี 2563 ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-16 จนกระทั่งรัฐบาลได้ประกาศมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”ขึ้น จึงได้ปรึกษาคณะทำงานร่วมกันแล้ว ในสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทจึงเห็นพ้องต้องกันว่า พร้อมขอประกาศยืนยันที่จะเปิดให้บริการ “ดอง ดอง ดองกิ สาขาเดอะ มาร์เก็ต” ตามแผน

02 0

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระจายสินค้าถึงมือผู้บริโภค ด้วยความพร้อมด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็น อาหารสด เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารญี่ปุ่นปรุงสำเร็จแบบ TAKE AWAY อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ของใช้เพื่อรักษาความสะอาดต่างๆ รวมถึงสินค้าเบ็ดเตล็ดต่างๆ รวมกว่า 13,000 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ยังเปิด SHOP IN SHOP แบรนด์ “โจเนทซึ คาคาคุ” แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตภายใต้การควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานโดย กลุ่มบริษัท PPIH ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น

05 0

สำหรับการเปิดให้บริการ ดอง ดอง ดองกิ เดอะ มาร์เก็ต ภายใต้สถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ยึดแนวทางตามประกาศของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด และเพื่อเป็นการป้องกันสูงสุดให้กับลูกค้าและพนักงานทุกคน จึงเพิ่มมาตรการพิเศษ ได้แก่

1) จำกัดทางเข้าออกของลูกค้าให้เหลือเพียงประตูเดียว

2) ตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้าและพนักงานทุกคนบริเวณทางเข้า-ออก

09 0

 

3) จำกัดจำนวนลูกค้าในการเข้าซื้อแต่ละรอบตามความเหมาะสม

 

4) จัดเตรียมจุดบริการเจลแอลกอฮอล์

5) เช็ดทำความสะอาดตะกร้าสินค้า แคชเชียร์ จุดบริการอาหาร ตลอดจนบริเวณจุดสัมผัสสาธารณะ พื้นทางเดิน ด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ

6) พนักงานผู้ให้บริการทุกคนต้องได้รับการตรวจสุขภาพ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สำหรับผู้ประกอบอาหารจะต้องสวมถุงมือและล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วย

18

7) ให้พนักงานล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก

8) จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จสำหรับนำไปบริโภคที่อื่น (TAKE AWAY) เท่านั้น