ดูหนังออนไลน์
Business

ทูตไทยแจ้งเตือนการบินไทยทำการบินแค่ 2 ครั้ง ก่อนยกเลิกบิน 2 เดือน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้ออกประกาศด่วนที่สุด!!! ถึงชาวไทยในกัมพูชา โดยระบุว่า การบินไทยจะทำการบินเส้นทางกรุงพนมเปญ (TG 584 และ TG 585) อีกเพียงแค่ 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 25 มี.ค. 2563 และวันที่ 27 มี.ค. 2563

โดยจะยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางกรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่น

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight