ดูหนังออนไลน์
Business

เช็คด่วน! คลังออกมาตรการเยียวยาให้กู้รายย่อย 3 ล้านดบ.3% – ช่วยธุรกิจ’ยืดจ่ายภาษีเงินได้-สรรพสามิต’

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้(24มี.ค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งรัฐมนตรีท่านอื่นอยู่ประจำแต่ละกระทรวง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โดยกระทรวงการคลังได้เสนอ มาตรการเยียวยา ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน 7 มาตกราร

เพิ่มสภาพคล่อง

1.สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)  ให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3%ในช่วง 2 ปีแรก

ลดภาระ

2. ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 จากเดิมเดือนพฤษภาคม 2563 ออกไปเป็นภายใน 31 สิงหาคม 2563  ส่วนภ.ง.ด.51 จากเดิมเดือนสิงหาคม 2563 ออกไปเป็นภายใน 30 กันยายน 2563

3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น วีเอที ภาษีธุรกิจเฉพาะและอื่นๆให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

4. ยืดการเสีบภาษีสรรพสามิตให้กิจการสถานบริการ โดยเลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีสถานบริการออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2563 ให้เสียภาษี 15กรกฎาคม 2563

5. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนถัดไป ระยะเวลา 3 เดือน

6. ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน COVID-19 ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด-19เป็นเวลา 6เดือนถึงช่วงกันยายน 2563

7.ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non Bangk) ให้เจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น ลิสซิ่ง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563-31 ธันวาคม 2563

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight