Business

‘สุวรรณภูมิ’ เข้มมาตรการคัดกรองใน ‘เขตปลอดอากร’ หลังเจ้าหน้าที่คาร์โก้ติดไวรัส

“สนามบินสุวรรณภูมิ” เพิ่มมาตรการคัดกรองใน “เขตปลอดอากร” หลังเจ้าหน้าที่คลังสินค้าโคเรียนแอร์ติดไวรัสโควิด-19 สั่งตั้งโต๊ะวัดอุณหภูมิเพิ่ม 7 จุด เพิ่มความถี่การทำความสะอาด

สุวรรณภูมิ15

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอชี้แจงว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ของสายการบินโคเรียนแอร์ (KOREAN AIRLINES) ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในคลังสินค้า ซึ่งภายหลังได้รับการยืนยันว่า เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยทราบผลเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงาน KOREAN AIRLINES ได้ปิดเพื่อทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมกับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดกับพนักงานรายดังกล่าวหยุดงานและกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ คลังสินค้าการบินไทย ซึ่งสายการบิน KOREAN AIRLINES เป็นลูกค้าเช่าพื้นที่ ได้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช่นกัน หลังจากทราบว่ามีพนักงาน KOREAN AIRLINES ติดเชื้อดังกล่าว และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้มีการยกระดับมาตรการป้องกัน โดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานและผู้มาใช้บริการทุกคน 7 จุด ดังนี้ อาคารสำนักงานเขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BFZ), อาคารจอดรถยนต์ P-1 / ห้องงานออกบัตรบุคคลและยานพาหนะ (P-1) และโรงอาหาร P-1, ห้องออกบัตรฯ (GH-1), จุด Access Control ขาเข้า เขตปลอดอากร ทสภ., จุดตรวจสอบสินค้า (Checking Post) ขาเข้า เขตปลอดอากร ทสภ., อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(BC), อาคารจอดรถยนต์ P-2 และโรงอาหาร P-2 กรณีหากพบพนักงานและผู้มาใช้บริการมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด มาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ (19 มี.ค.) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

S 2548046

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรโดยการทำความสะอาดด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการสัมผัสร่วม ห้องอาหารในเขตพื้นที่ปลอดอากรจะมีการจัดพื้นที่โดยให้นั่งห่างกัน และเน้นให้ซื้อกลับไปทานแบบจานเดียว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการคลังสินค้าในพื้นที่ปลอดอากรของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายใหญ่มี 2 รายคือ การบินไทย และบริษัท ดับบลิวเอฟเอส พีจี คาร์โก้ จำกัด (BFS) โดยทั้ง 2 รายมีมาตรการการคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ และมีมาตรการการทำความสะอาดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีมาตรการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในเขตปลอดอากร โดยเพิ่มรอบความถี่ทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดโดยเน้นตามสถานที่และจุดสัมผัสต่างๆ เช่น ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ขนของ ราวจับทางเดิน ราวจับบันได ประตูเข้า-ออกทุกๆ 2 ชั่วโมง เช็ดทำความสะอาดและพ่นแอลกอฮอล์ภายในรถเวียนและรถตู้ให้บริการภายในเขตปลอดอากร ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด วางเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับให้บริการตามจุดต่างๆ ในอาคารภายในเขตปลอดอากร ตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองผู้ที่เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารขนถ่ายสินค้า