ดูหนังออนไลน์
Business

Infographic : 10 ชาติหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงสุดในโลก

สัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีนั้น เป็นการเปรียบเทียบหนี้ของประเทศ ต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งตัวเลขนี้ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ทั้งต่อนักลงทุน ผู้นำ และนักเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินความสามารถของประเทศ ที่จะชำระหนี้ของตัวเอง ซึ่งยิ่งสัดส่วนสูงมากเท่าใด ก็หมายความว่าประเทศนั้น ไม่สามารถสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจได้มากพอที่จะชำระหนี้ของตัวเอง ตรงข้ามกับสัดส่วนในระดับต่ำ ที่หมายความถึงผลผลิตเศรษฐกิจอันล้นเหลือ สำหรับการชำระหนี้

กระนั้นก็ตาม การมีสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีสูง ก็ไม่ได้หมายความว่า ประเทศนั้นๆ มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เสมอไป

ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น ที่มีสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีสูงสุดของโลก แต่ก็ไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด เพราะหนี้ส่วนใหญ่ถือครองโดยพลเมืองของตัวเอง หรืออย่างสหรัฐ ที่มีสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพีอยู่ที่ 106.70% ติดอยู่ในอันดับ 13 ของโลก ก็ไม่มีความเสี่ยงเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสหรัฐสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเพื่อจ่ายหนี้ได้ ทำให้มีความเสี่ยงในระดับต่ำ