Business

กทพ. อีกกลุ่มหนุนเจรจา ‘ค่าโง่ทางด่วน’ หากสำเร็จอ้อนรัฐบาลขอขึ้นเงินเดือนหนึ่งขั้น

“อดีตประธานสหภาพฯ” นำพนักงานอีกกลุ่มยื่นหนังสือหนุน “การทางพิเศษฯ” เจรจาขยายสัมปทานแลก “ค่าโง่ทางด่วน” อ้อนหากทำตามนโยบายสำเร็จ ขอ ครม. เพิ่มเงินเดือน 1 ขั้นให้ทั้งองค์กร

MOT 2563 1 14 ปกค. รับหนังสือจากพนักงาน กทพ By Pramote 33

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (14 ม.ค.) ตัวแทนพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่อง “การยุติข้อพิพาทสัญญาสัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนบางปะอิน – ปากเกร็ด” โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับหนังสือ

เนื่องจากพนักงานการทางพิเศษฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของการเจรจามาโดยตลอด แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ข้อยุติ ทำให้กลุ่มพนักงานการทางพิเศษฯ เกิดความกังวลต่อความมั่นคงและสวัสดิภาพการทำงานอย่างมาก จึงได้ทำหนังสือเพื่อชี้แจงจุดยืน ดังนี้

  1. ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของฝ่ายบริหารการทางพิเศษฯ ทำให้เกิดปัญหาพิพาทกับเอกชนมาโดยตลอด และไม่ได้แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ทำให้ยืดเยื้อมากว่า 30 ปี หากไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เป็นภาระทางการเงินของประเทศและประชาชน และเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ รายได้ของพนักงาน
  2. การเจรจาที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีให้ข้อมูลแก่สังคมในทางที่ผิดว่า ควรจะสู้คดีในทุกคดี โดยไม่คำนึงถึงผลลัพธ์ในกรณีที่แพ้คดี
  3. กลุ่มพนักงานการทางพิเศษฯ มีจุดยืนต้องการให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้หมดสิ้นไปจากหน่วยงาน บนพื้นฐานที่เป็นธรรม ไม่ทำให้การทางพิเศษฯ และรัฐเสียหาย เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง สวัสดิการ และรายได้ของพนักงานการทางพิเศษฯ และขอสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่จะเจรจาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมเป็นหลัก
  4. ขอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาและมีมติให้เพิ่มเงินเดือนให้พนักงานการทางพิเศษฯ ทุกคน คนละ 1 ขั้น เหมือนธนาคารออมสิน ที่ทำโครงการธนาคารประชาชนจนประสบความสำเร็จ เนื่องจากการทางพิเศษฯ ได้ระดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) และการขยายสัมปทานจนประสบความสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาล

ทางด่วน ภาพจากคมนาคม2

นายชาญชัย โพธิ์ทองคำ ตัวแทนกลุ่มพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) ที่เข้ายื่นหนังสือเปิดเผยว่า ทางกลุ่มไม่ได้คัดค้านรัฐบาลกรณีการขยายสัมปทานทางด่วนรอบใหม่ให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แต่มีความห่วงใยว่า การขยายสัมปทานจะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของการทางพิเศษฯ เพราะจะต้องมีบันทึกบัญชีหนี้สินจากการนำมูลค่าความเสียหายจากข้อพิพาทไปแลกสัมปทาน  ซึ่งในส่วนนี้ ต้องการให้รัฐบาล กระทรวงคมนาคม และ ครม. พิจารณาดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบด้วย

เบื้องต้นนายชัยวัฒน์ ซึ่งเป็นผู้มารับหนังสือระบุว่าจะนำหนังสือแสดงจุดยืนของพนักงานการทางพิเศษฯ ไปเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรับทราบและประกอบไว้ในการเจรจาร่วมกับ BEM ต่อไป