Business

ย้อนรอยศึกประมูล ‘เมืองการบิน’ 2.9 แสนล้าน ก่อน ‘CP’ พลิกชนะ ‘ทหารเรือ’


ในที่สุดข้อพิพาทเรื่องการประมูล “โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก” มูลค่า 2.9 แสนล้านบาทก็มาถึงจุดสิ้นสุด เมื่อวันนี้ (10 ม.ค.) ศาลปกครองสูงสุดตัดสินให้ “กลุ่ม CP” เป็นฝ่ายชนะ โดยพิพากษาเพิกถอนมติ “คณะกรรมการคัดเลือกฯ” ที่มีคำสั่งไม่รับข้อเสนอของกลุ่ม CP ด้วยเหตุผลว่ามติดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

The Bangkok Insight จึงขอย้อนไทม์ไลน์ในช่วงเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมาว่า การต่อสู้ระหว่างกลุ่ม CP และทหารเรือที่เป็นเจ้าของโปรเจ็คนั้นมีเส้นทางเป็นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้น ก่อนที่กลุ่ม CP จะพลิกชนะในกระดานหมากนี้

UTAPAO P01 01

  • 21 มีนาคม 2562 กองทัพเรือเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. โดยมีเอกชนร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ได้แก่

1.กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนโฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CP), บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD, บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK และบริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2.กลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA, บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC

3.กลุ่มแกรนด์ คอนซอร์เทียม ประกอบด้วย บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAND, บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด และบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CNT

โดยประเด็นที่จุดชนวนปัญหาให้การประมูลครั้งนี้อยู่ที่ช่วงปิดรับข้อเสนอ เมื่อกลุ่ม CP ขนเอกสารกล่องที่ 6 ข้อเสนอทางเทคนิคและแผนธุรกิจ และกล่องที่ 9 ข้อเสนอด้านราคา ถึงสถานที่ประมูลในเวลา 15.09 น. หรือมาช้าไป 9 นาที

เครื่องบิน สนามบิน

  • 1 พฤษภาคม 2562 กลุ่ม CP แจ้งต่อสื่อมวลชนว่าจะใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับคำสั่งและมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยกลุ่ม CP ได้ฟ้องร้องต่อศาลฯ ให้มีคำพิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการคัดเลือกฯ ที่ไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 พร้อมขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
  • 2 พฤษภาคม 2562 กองทัพเรือออกแถลงการณ์ตอบโต้ ยืนยันว่าการประมูลโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไม่รับข้อเสนอเพิ่มเติมหลังเวลา 15.00 น. ถ้าหากผู้ใดไม่เห็นด้วยก็สามารถใช้กระบวนการทางกฎหมายได้
  • 28 พฤษภาคม 2562 ศาลปกครองมีคำสั่งไม่คุ้มครองการประมูลโครงการเมืองการบิน ตามที่กลุ่ม CP ร้องขอ เนื่องจากคำร้องมีองค์ประกอบไม่ครบ 3 เงื่อนไขที่ศาลฯ จะมีคำสั่งคุ้มครอง
  • 21 สิงหาคม 2562 ศาลปกครองกลางพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์ว่ามติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถูกต้องตามกฎหมาย
  • 12 กันยายน 2562 กลุ่ม CP ส่งข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งสื่อมวลชนว่า จะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เพื่อขอให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับพิจารณาข้อเสนอของกลุ่ม CP
  • 11 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการคัดเลือกฯ เปิดข้อเสนอซองที่ 3 ด้านราคา ของผู้เข้าประมูลอีก 2 กลุ่มที่เหลือ ผลปรากฎว่ากลุ่มกิจการร่วมค้า BBS เสนอผลตอบแทนสูงสุดในหลักแสนล้านบาท

fig 16 06 2019 08 28 52

  • 18 ตุลาคม 2562 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งคุ้มครอง ให้คณะกรรมการคัดเลือกฯ รับข้อเสนอซองที่ 6 และซองที่ 9 ของกลุ่ม CP เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพากษา โดยอ้างว่า กลุ่ม CP ได้ยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนและคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ตรวจรับไว้ทั้งหมด และหากคณะกรรมการคัดเลือกฯ รับข้อเสนอของกลุ่ม CP ก็จะพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดไดเอย่างครบถ้วน สมกับเจตนารมณ์การเปิดประมูล
  • 7 พฤศจิกายน 2562 ตุลาการผู้แถลงคดีศาลปกครองสูงสุด เสนอให้องค์คณะศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง เนื่องจากเห็นว่าการประมูลไม่มีกระบวนการรับและตรวจเอกสารที่ชัดเจน อีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่รับข้อเสนอจากกลุ่ม CP แล้วก็ตรวจรับโดยไม่มีการทักท้วง พร้อมเห็นว่าข้อเสนอกล่องที่ 6 และ 9 ไม่ใช่เอกสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หรือทำให้ล่วงรู้ข้อเสนอของเอกชนรายอื่น
  • 10 มกราคม 2563 ศาลปกครองสูงสุดตัดสินเพิกถอนมติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยศาลฯ เห็นว่าสาระสำคัญของกระบวนการยื่นข้อเสนอในคดีนี้อยู่ที่การแสดงตนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ส่วนกรณีที่กลุ่ม CP ขนเอกสารกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ผ่านจุดลงทะเบียนในเวลา 15.09 น. ไม่อาจถือว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้อง ถึงขนาดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินโครงการร่วมทุนในครั้งนี้ ในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการความโปร่งใสนหรือการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยยะสำคัญ