Business

ชงครม.ตั้ง ‘ทวี-สรพงษ์’ นั่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

แต่งตั้งธิบดี ทย.-ขร.3ธค62

มาตามโผ! ไม่มีพลาด “ศักดิ์สยาม”ชงตั้ง “ทวี-สรพงษ์” เด็กในคาถานั่งแท่นอธิบดีกรมท่าอากาศยาน-อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคนใหม่ หวังให้มาเดินหน้ายกระดับสนามบินภูมิภาค 29 แห่งทั่วประเทศ เหตุงบประมาณปี63 ทุ่มสร้าง-ปรับปรุงสานนโยบายระยะ10 ปีบาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงคมนาคมว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 ธ.ค.)  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการคัดเลือกสรรหาในตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.) และ อธิบดีกรมการท่าอากาศยาน(ทย.) ให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติ

ทวี11
ทวี เกศิสำอาง

โดยเสนอให้นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ทย.) พร้อมกันนี้ยังเสนอให้นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง(ขร.)  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

สรพงษ์
สรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์

นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่านายทวี จะเข้ามาพัฒนากรมท่าอากาศยานหลังจากนี้ เพราะ ทย.มีแผนพัฒนาสนามบินภูมิภาคระยะ 10 ปี(ปี 2560-2569) ที่ ทย.ต้องใช้งบประมาณดำเนินการรวมกว่า 37,000 ล้านบาท โดยปีงบประมาณ 2563 ทย. ยังได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาท โดยมีโครงการหลักๆ ใน การพัฒนาสนามบินภูมิภาคหลักๆใน 4 สนามบิน ประกอบด้วย

1.สนามบินกระบี่ โครงการก่อสร้างทางขับขนาน(แท็กซี่เวย์) ระยะทาง 3 กิโลเมตร วงเงิน 1,350 ล้านบาท

2.สนามบินนราธิวาส มีการดำเนินการในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร(เทอร์มินอล) หลังใหม่ วงเงิน 800 ล้านบาท

3. สนามบินบุรีรัมย์ ดำเนินการในโครงการก่อสร้างเทอร์มินอลหลังใหม่ วงเงิน 775 ล้านบาท

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight