Business

คนไทยอิ่มตัวกับบินในประเทศ ปีหน้า ‘ทอท.’ หวังพึ่งแรงหนุนต่างชาติ


“ทอท.” เผยปีนี้ยอดรวมผู้โดยสารโตแค่ 1.7% ปีหน้าตั้งเป้าขยายตัวเพิ่ม 3.2% จากแรงหนุนจากต่างชาติ ส่วนตลาดในประเทศคาดติดลบต่อเนื่อง

สนามบิน ดอนเมือง 5

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า สถิติการขนส่งผู้โดยสารภาพรวมผ่านท่าอากาศยาน 6 แห่งของ ทอท. ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ช่วงปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.2561-ก.ย.2562 ) ที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารรวม 141,873,999 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 1.70% แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 84,049,311 คน เพิ่มขึ้น 4.4% และในประเทศ 57,824,688 คน ลดลง 2.0%

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 64,710,877 คน เพิ่มขึ้น 3.0% รองลงมา ได้แก่ ดอนเมือง 41,010,051 คน เพิ่มขึ้น 1.1%, ภูเก็ต 17,850,234 คน  ลดลง 2.30%, เชียงใหม่ 11,321,077คน  เพิ่มขึ้น 4.70%, หาดใหญ่ 4,028,506 คน ลดลง 5.60% และเชียงราย 2,953,254  คน เพิ่มขึ้น 5.30%

S 43860040

จากสถิติผู้โดยสารดังกล่าว ยังพบว่าปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางในประเทศลดลงต่อเนื่องเกือบทุกแห่ง โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงมากสุด 4.80%, รองลงมา คือ ภูเก็ต ลดลง 4.20%, ดอนเมือง ลดลง 4.0% ยกเว้นสุวรรณภูมิและเชียงราย ยังเพิ่มขึ้น 3.49% และ 1.33% ตามลำดับ เนื่องจากผู้โดยสารที่เดินทางภายในประเทศส่วนใหญ่ เป็นผู้โดยสารชาวต่างชาติ เมื่อการบินทั้งโลกแผ่วตัว ก็ทำให้การเดินทางภายในประเทศไทยแผ่วตัวตามไปด้วย ด้านผู้โดยสารชาวไทยก็เริ่มอิ่มตัวกับการเดินทางภายในประเทศแล้ว

นายนิตินัย ยังกล่าวอีกว่า ทอท. คาดการณ์ว่าในปี 2563 ผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน 6 ท่าอากาศยานของ ทอท. จะขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 3.2%  โดยประเมินว่าจะได้รับปัจจัยบวกจากผู้โดยสารระหว่างประเทศโต 6% ขณะที่ผู้โดยสารในประเทศ ยังคาดว่าจะคงติดลบอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ 1% เนื่องจากตลาดการบินในประเทศที่เคยถูกขับเคลื่อนด้วยสายการบินราคาประหยัด (Low-Cost Airlines) อยู่ในจุดอิ่มตัวแล้ว เพราะยังไม่สามารถกระตุ้นการเดินทางในตลาดใหม่ๆ ได้