Business

‘นิตินัย’ แจงยิบเหตุ ‘ไมเนอร์’ ตกคุณสมบัติเชิงพาณิชย์สุวรรณภูมิ


นิตินัยแจงยิบเหตุ ไมเนอร์ตกคุณสมบัติประมูลเชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิ ชี้เปิดทางแล้ว แต่ไม่ยื่นบริษัทลูกเป็นพันธมิตร

นิตินัย
นิตินัย ศิริสมรรถการ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) หรือทอท. ชี้แจงกรณีที่บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ตกคุณสมบัติการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิว่า

จากข้อเท็จจริงพบว่า MINT เป็นผู้ซื้อเอกสารการประมูล(TOR) พื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่ง MINT มีลักษณะเป็น Holding Company ที่ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน

แต่บริษัทลูกที่มีประสบการณ์ในการบริหารงาน คือ บริษัทเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยในการประมูลที่ผ่านมา ทั้งที่สนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต บริษัท เดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็เป็นผู้เข้าประมูลมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ในการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ สนามบินสุวรรณภูมิครั้งนี้ ทอท. ก็เปิดให้ผู้ซื้อ TOR ยื่นรายชื่อผู้ร่วมค้า (Joint Venture: JV) หรือผู้ร่วมทุน (Consortium) ได้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แต่เมื่อเลยกำหนดระยะเวลาแล้ว MINT ก็มิได้มีการยื่นรายชื่อใด

สุวรรณภูมิ 2

นายนิตินัยกล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่ MINT ออกแถลงข่าว โดยกล่าวว่า บริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MINT นั้น ทอท. มิได้ปฏิเสธประเด็นดังกล่าว

แต่บริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ MINT เป็นคนละนิติบุคคลกัน โดย TOR ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้ซื้อซองเท่านั้นจะต้องเป็นผู้ยื่นประมูล

ดังนั้น หากต้องการใช้ประสบการณ์ของบริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในการยื่นประมูลก็สามารถดำเนินการได้ โดยให้บริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อซอง และยื่นประมูลดังเช่นที่เคยปฏิบัติมา ในกรณีสนามบินดอนเมือง และสนามบินภูเก็ต

หากซื้อซองในนาม MINT ดังเช่นในครั้งนี้ และต้องการใช้ประสบการณ์ของบริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) นั้น ทอท. ก็เปิดโอกาสให้สามารถทำได้โดยการยื่นชื่อบริษัทเดอะ ไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็น JV หรือ Consortium ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 แต่เมื่อเลยเวลาดังกล่าว MINT มิได้ยื่นรายชื่อพันธมิตรแต่อย่างใด

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าหาก MINT ปฏิบัติดังเช่นที่ตนเคยปฏิบัติมาในอดีต หรือหาพันธมิตร JV ดังเช่นที่ ทอท. เปิดโอกาสให้อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะผ่านคุณสมบัติแต่หากการใช้นิติบุคคลหนึ่งยื่นเข้าแข่งขัน โดยใช้ประสบการณ์ความสามารถของอีกนิติบุคคลหนึ่งนั้นไม่สามารถทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ใน TOR” นายนิตินัยกล่าว