Business

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ มุ่งพัฒนาโรงเรียน ‘CONNEXT ED’ ปี 67 สร้าง ‘ผู้ประกอบการจิ๋ว’ 6 ภูมิภาค

ซีพี ออลล์-เซเว่นฯ มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียน CONNEXT ED ต่อเนื่องปี 2567 ตั้งเป้าพัฒนาผู้ประกอบการจิ๋วแจ้งเกิดใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ สร้างโอกาสเยาวชนนำสินค้าขายร้านเซเว่นฯ

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 2024-2025 (CP ALL Sustainability framework) 2ลด 4สร้าง 1DNA ยึดมั่นเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่ชุมชน สร้างสรรค์สังคมยั่งยืน

ซีพี ออลล์

สำหรับ CONNEXT ED เป็น 1 ในโครงการภายใต้กรอบกลยุทธ์การสร้างคนผ่านการศึกษา ในปีการศึกษา 2567 นี้ บริษัทยังคงเดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนแผนงานสร้างอนาคตการศึกษาไทย ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) อย่างต่อเนื่องเป็นเฟสที่ 6

โครงการดังกล่าว มีแผนสนับสนุนทั้งงบประมาณ องค์ความรู้ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรในเครือที่ผ่านการพัฒนาทักษะและมีจิตสาธารณะ เข้าไปเป็นผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ร่วมลงพื้นที่เป็นคู่คิดพัฒนาโรงเรียน ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มเติม คาดว่าบริษัทจะพัฒนาโรงเรียนสะสมตลอดช่วง 6 เฟส รวม 610 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมสะสมกว่า 1.6 แสนคนทั่วประเทศ

นายยุทธศักดิ์ กล่าว ตั้งแต่เฟสที่ 6 เป็นต้นไป บริษัทจะร่วมกับโรงเรียน CONNEXT ED ที่มีศักยภาพในการพัฒนา ผู้ประกอบการจิ๋ว จัดหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก ตามแนวทาง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ให้นักเรียนมีทั้งความรู้ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ สำหรับก้าวไปประกอบกิจการของตัวเองในอนาคต เริ่มจากการช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากองค์ความรู้ชุมชน

ซีพี ออลล์ สร้างผู้ประกอบการจิ๋ว 6 ภูมิภาค

ทักษะทางวิชาการเพียงอย่างเดียว จะไม่เพียงพอสำหรับโลกในอนาคตอีกต่อไป การพัฒนาผู้ประกอบการจิ๋ว จะเป็นทั้งการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ทั้งโรงเรียน CONNEXT ED ชุมชน และตัวนักเรียน

ดังนั้น จึงถือเป็นการต่อยอดสร้างเด็กเก่ง เด็กดี มีความสามารถผ่านการศึกษา ได้มีโอกาสก้าวไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneur หากผลิตภัณฑ์ใดที่นักเรียนและโรงเรียนร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วมีความโดดเด่น ผ่านมาตรฐานคุณภาพสินค้า SME ของบริษัท ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ต่อไปด้วย

จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียน CONNEXT ED จำนวน 2 แห่งที่คาดว่า สามารถบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิชาการและวิชาชีพเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือเยาวชนที่โดดเด่น ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กับผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร ฝีมือเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น และ 2. โรงเรียนวังไพรพิทยาคม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว กับผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้ามัดย้อมจากสีดอกดาวเรือง ฝีมือเด็กระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นงานทำมือ (Handmade) ที่ทุกคนจะได้ลายผ้าไม่เหมือนกัน

ปัจจุบัน ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์อยู่ระหว่างการพัฒนาแพ็กเก็จจิ้ง(ผลิตภัณฑ์) และตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อการพัฒนาเพิ่มเติม คาดว่าจะมีบางผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาเข้าจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นภายในสิ้นปีนี้

ผู้ประกอบการจิ๋ว ซีพี ออลล์ เซเว่น

นอกจากนี้ ยังมีอีกอย่างน้อย 15 โรงเรียน ที่เราเล็งเห็นแล้วว่าเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพ และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนฝีมือเยาวชนให้แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนเหล่านี้ ต่างได้รับความร่วมมือจากชุมชน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน จนทำให้เกิดการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ใช้องค์ความรู้อันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

เราตั้งเป้าว่าเราอยากจะพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการจิ๋วขึ้นในทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วไทย และกลายเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียน CONNEXT ED อื่น ๆ ในการพัฒนาทั้งทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ให้แก่เยาวชน สอดคล้องกับทิศทางโลก

นอกเหนือจากการพัฒนาให้เกิดผู้ประกอบการจิ๋วแล้ว ทุกโครงการยังมีการดำเนินการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น ก่อให้เกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ช่วยเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่ต้องการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ เพื่อนำไปสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 52 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยขับเคลื่อนโครงการตามปณิธานองค์กร Giving and sharing วางเป้าดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED 6 เฟส จำนวนกว่า 610 แห่งทั่วประเทศ

พร้อมกันนี้ จะร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo