Business

‘DAD’ ชงกรมธนารักษ์ขอ 160.5 ล้าน รีโนเวต ‘ศูนย์ประชุมฯ เชียงใหม่’

DAD ชง กรมธนารักษ์ ขอประมาณ 160.5 ล้านบาท รีโนเวตศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนเสนอรับมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยจาก สสปน. รองรับการท่องเที่ยวโต

ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) หรือ DAD Asset Development เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธพส. รับทราบโครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 160.5 ล้านบาท

รีโนเวต

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ DAD ได้เสนอกรมธนารักษ์ ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568 จากสำนักงบประมาณตามวงเงินดังกล่าว สำหรับใช้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อม และมีมาตรฐานสำหรับรองรับการจัดงานระดับสากลได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกรมธนารักษ์ ในสัญญาจ้างบริหาร ยังได้กำหนดให้ DAD ดูแลบำรุงรักษา วางแผน และจัดทำงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้สามารถรองรับการจัดประชุม สัมมนา การแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติได้ (Meetings, Incentives, Convention, Exhibitions หรือ MICE) DAD จึงได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และประเมินค่าใช้จ่ายในการรีโนเวต

ต่อมาในโอกาสการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำเสนอข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2562-2566 พร้อมนำเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อยกระดับให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีศักยภาพรองรับการจัดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

ทั้งนี้ DAD ได้ยื่นเสนอศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอรับการประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard หรือ TMVS) ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า

2. ประเภทห้องประชุม

3. ประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ

ขณะที่เกณฑ์การประเมินได้กำหนดการพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการ และด้านการจัดการอย่างยั่งยืน

เชียงใหม่1

สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ DAD ได้รับมอบหมายจากกรมธนารักษ์ ให้เข้ามาบริหารจัดการตั้งแต่ปี พ.ศ.2562

ด้านผลการดำเนินงานมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่อง ปี 2566 มีรายได้นำส่งกรมธนารักษ์รวม 30,487,307 บาท เติบโต 34% จากปี 2565 แบ่งเป็นรายได้จากการจัดงานจำนวน 63 งาน รวม 29,170,170 บาท และรายได้จากค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน 1,317,200 บาท

เมื่อรีโนเวตแล้วเสร็จ เชื่อว่ารายได้ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo