Business

ปั้น Gateway อันดามัน ‘สุริยะ’ บินภูเก็ต เช็กความพร้อม รองรับนักท่องเที่ยว

“สุริยะ” ลงภูเก็ต เช็กความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เร่งแก้ปัญหาจราจรติดขัด-รับท่องเที่ยวโต ดันภูเก็ตสู่ Gateway อันดามัน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการคมนาคม และเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจราชการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โดยได้ติดตามการดำเนินงานท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตลอดจนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง รองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

Gateway อันดามัน

นายสุริยะ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ ในปี 2566 กว่า 3 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนามบิน ตลอดจนโครงข่ายทางหลวง เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด พร้อมรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย

สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ เพื่อติดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการสร้างสะพานหรือทางแยกต่าง ๆ รวมถึงการบริหารจัดการจราจร และเตรียมการก่อนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในวันที่ 19 เมษายน นี้

สุริยะ

ปัจจุบัน ในจังหวัดภูเก็ตมีโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่สำคัญ อาทิ

  • แผนพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 ก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารจาก 12.5 ล้านคนต่อปี เป็น 18 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2568 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติได้ในปี 2569 ก่อสร้างปลายปี 2569 แล้วเสร็จปี 2572
  • โครงการพัฒนาท่าอากาศยานกระบี่ อยู่ระหว่างดำเนินการโอนจากกรมท่าอากาศยาน ให้ ทอท. บริหารจัดการ
  • โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงกะทู้-ป่าตอง ซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ โดยมีแนวคิดในการปรับรูปแบบอุโมงค์ของโครงการ เพื่อทำให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คาดว่าจะนำเสนอ ครม อนุมัติได้ในเดือนธันวาคม 2568 ลงนามในสัญญาปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573
  • โครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 ช่วงเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EIA คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ปลายปี 2569 เปิดให้บริการปี 2573

ทางลอดภูเก็ต

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่ ช่วงบ้านเมืองใหม่-สามแยกเข้าสนามบินภูเก็ต โครงการสะพานสารสินแห่งใหม่ และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล. 402 กับ ทล.4027 และ ทล.4025 (แยกท่าเรือ) บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ของกรมทางหลวง

นายสุริยะ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

พร้อมกันนี้ ยังเป็นการเสริมศักยภาพจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Gateway อันดามัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo