Business

ชวนโรงพยาบาลเอกชน ร่วมเป็น สถานพยาบาลประกันสังคม ปี 2568 รับสมัครถึง 31 พ.ค.นี้

ประกันสังคม ชวน โรงพยาบาลเอกชน สมัครเข้าร่วมสถานพยาบาลประกันสังคม ให้บริการผู้ประกันตน ปี 2568 วันนี้-31 พ.ค. 2567

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมเป็นสถานพยาบาลคู่สัญญา เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนประจำปี 2568

สถานพยาบาลประกันสังคม

ชวนสมัครเป็นสถานพยาบาลผู้ประกันตนปี 2568

เพื่อรองรับจำนวนผู้ประกันตนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี และเป็นการกระตุ้นให้สถานพยาบาลเอกชนเกิดการแข่งขันด้านการให้บริการและคุณภาพ ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตน

จึงขอเชิญชวนสถานพยาบาลเอกชนที่มีความพร้อมและมีความประสงค์เข้าร่วมฯ สามารถสมัครได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่

สถานพยาบาลประกันสังคม
นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือโทร. 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

สถานพยาบาลประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo