Business

‘บก.ลายจุด’ ชำแหละเงินดิจิทัลวอลเล็ต ‘พลังบริโภคเทียม’

บก.ลายจุด ชี้นโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต สร้างพลังบริโภคเทียม สิ่งสำคัญคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะต่อจากนั้น อย่าลืมว่าไม่มีอะไรได้มาฟรี

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง โพสต์เพจเฟซบุ๊ก ตีแผ่นโยบาย เงินดิจิทัลวอลเล็ต ของพรรคเพื่อไทย โดยระบุว่า

เงินดิจิทัลวอลเล็ต

เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลวอลเล็ต

GDP ไทย 2022 อยู่ที่ 19.8 ล้านล้านบาท ดิจิทัลวอลเล็ต 5.4 แสนล้านบาท

เพื่อไทยบอกว่า ที่มาของเงินมาจากการบริหารงบประมาณ ตัดงบส่วนที่ไม่จำเป็นเพื่อมาทำโครงการ

ในข้อเท็จจริง การใช้จ่ายภาครัฐ เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจหนึ่งที่สำคัญ และมีผลต่อ GDP

การชักเอาเงินออกจากการใช้จ่ายภาครัฐมาเป็นค่าใช้จ่ายของครัวเรือนผ่านดิจิทัลวอลเล็ต จึงยังสงสัยว่า กำลังซื้อภาครัฐที่หายไปจะส่งผลกระทบต่อ GDP อย่างไร

และเมื่อเทียบกับการให้การใช้เงินอยู่ในมือประชาชนจะส่งผลดีกว่าการใช้จ่ายภาครัฐอยู่ที่เท่าใด และเมื่อคำนวน GDP ก็ต้องไปตัดลดส่วนของค่าใช้จ่ายภาครัฐลงแล้วบวกด้วยค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือน

การใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่ได้รับการอีดฉีดผ่านดิจิทัลวอลเล็ต เมื่อถึงที่สุดแล้วจะส่งผลต่อปัจจัยการนำเข้ามากน้อยเพียงใด เมื่อห่วงโซ่การผลิตและสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนกลายเป็นสภาพแวดล้อมสำคัญในการบริโภคในไทย

บก.ลายจุด
สมบัติ บุญงามอนงค์

ทั้่งนี้รวมถึงการบริโภคพลังงานที่เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจตีฟู ที่ต้องกล่าวถึงปัจจัยการนำเข้าเพราะจะมีผลต่อการคำนวน GDP

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ควรต้องพิจารณาถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ หรือการปรับเปลี่ยน และพัฒนากระบวนการผลิตให้เพิ่มประสิทธิภาพและแข่งขันได้

คำถามคือ โครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ใช้งบประมาณรัฐสูงขนาดนี้ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างไร อันจะเป็นการชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง

การแจกเงินหมื่นให้ประชาชน หากตกอยู่ในมือประชาชนผู้มีรายได้น้อยพวกเขาย่อมใช้จ่ายเงินนั้นอย่างเต็มที่ การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจะส่งผลอย่างเห็นได้ชัด

แต่หากตกอยู่ในมือผู้มีรายได้ระดับหนึ่งที่ไม่มีความเดือดร้อน โอกาสที่ประชาชนเหล่านั้นจะใช้เงินหมื่นนี้ในการลดค่าใช้จ่ายประจำของตนเอง โดยเก็บเงินในบัญชีตนเองไว้แล้วใช้เงินในวอลเล็ตแทน เม็ดเงินดังกล่าวก็จะไม่ก่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ และกลายเป็นเงินเก็บในบัญชีของคนกลุ่มนี้

LINE ALBUM เศรษฐา ทวีสิน ๒๓๐๘๒๗ 2

อย่างไรก็ตามอาจโต้แย้งได้ว่าจำนวนคนที่มีกำลังทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว มีไม่มากนักเมื่อเทียบคนจนในประเทศ

สภาวะทางเศรษฐกิจช่วงที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตดำเนินอยู่จะเป็นช่วงกระทิง ผู้คนจับจ่ายใช้สอยกันคึกคัก แต่หลังโครงการจบ ทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่้ภาวะใกล้เคียงก่อนหน้านั้น จมูกที่พ้นน้ำก็ต้องกลับมาอยู่ในระดับเดิม

และอะไรคือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระยะต่อจากนั้น เพราะนี่คือพลังบริโภคเทียม

เราต้องไม่ลืมว่าไม่มีอะไรฟรี หากแหล่งที่มาของโครงการดิจิทัลวอลเล็ตได้มาจากการสร้างหนี้ นี่คือการใช้เงินของคนไทยในอนาคต และการลงทุนนั้นมีหลักอยู่ว่า สิ่งที่ลงทุนไปควรได้รับประโยชน์กลับคืนมากกว่า หรือไม่น้อยกว่าที่ลงทุนไป ต่อให้ผู้ชำระเงินเป็นคนไทยในอนาคตก็ตามที และยังมีปัญหาเงินเฟ้อข้าวของแพงขึ้น แล้วจะไม่ลดลงโดยง่ายหลังสินค้าขึ้นราคา

ปล.คุณสามารถตำหนิผมได้โดยการอธิบาย และโต้แย้งหักล้างสิ่งที่ผมอธิบาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo